Poslední dobou se ve stavitelství hodně mluví o přechodu na BIM technologie. Za zkratkou BIM se skrývá anglický pojem „Building Information Modeling“, který se používá pro označení digitálního modelu stavby, který umožňuje výměnu informací v rámci celého procesu zahrnujícího projekt, výrobu, výstavbu a používání stavby. U nás se této technologii někdy říká „stavění bez papírů“. Výrobci stavebních materiálů nemohou stát stranou tohoto nevyhnutelného procesu.

Na rozdíl od tradičních CAD programů, jejichž softwarové nástroje vygenerují 2D výkresy, BIM představuje proces, při kterém je vytvořen a využíván inteligentní 3D model. Jedná se o digitální model stavby od projektování přes výstavbu až ke správě budovy, a to po celou dobu její životnosti. BIM je vlastně procesem vytváření a správy dat o stavbě během celého životního cyklu. Toto informační modelování je použitelné pro jakoukoli stavbu, takže kromě pozemních staveb nachází uplatnění např. i v dopravním stavitelství, vodohospodářství apod.

Datové modely si musí rozumět

BIM definuje proces spolupráce v jednom nebo více datových modelech budov nebo objektů podle definovaných standardů. Pomocí BIM je vytvářen inteligentní model budovy, do kterého mohou všichni zúčastnění nahlížet a podílet se na jeho tvorbě. Data mají vysokou kvalitu, protože vycházejí ze stejného datového základu a jsou neustále aktualizována a synchronizována. Kontinuální dostupnost všech aktuálních a relevantních dat zajišťuje optimální výměnu informací mezi všemi zúčastněnými stranami a umožňuje vysokou produktivitu všech procesů, což zase vede ke snížení nákladů a zvýšení kvality.

Komplexní pohled

BIM zahrnuje celé spektrum procesů od projektování a vývoje projektu přes financování a realizaci až k provozu stavby. Svým zákazníkům zaručuje optimální průběh všech procesů a jejich vysokou hospodárnost. Technologii „Building Information Modeling“ neaplikuje jen na jednotlivé dílčí procesy, ale zapracovává ji do všech svých procesů. Za podpory technologií BIM realizuje zhruba 10 % celkové výroby.

Pro zavádění nových procesů a pracovních postupů je ve firmě velmi důležité, že vznikla BIM Competence Center. Jde o vlastní organizační jednotku a poskytovatele služeb, u kterého se soustřeďuje know how a který nadefinuje a sleduje strategii. Tuto funkci zastává BIM-Management, Uplatnění systému BIM v každodenní praxi společnosti si mnohdy vyžádá i novou pozici – manažera BIM. Pro označení této pozice se vžila zkratka BIMM.

Přesvědčit IT

Velmi důležitou roli při zavádění BIM-procesů sehrálo také oddělení IT, jehož úkolem je zajištění přenosu znalostí a datového modelu od managementu až na stavbu. Mnohé o této činnosti vypovídá už samotná definice: BIM není software, BIM není nový CAD program, BIM představuje způsob práce, který definuje procesy nově. Tento nový systém může fungovat pouze za předpokladu, že každý zúčastněný v projektu bude dané procesy přesně dodržovat. U nasazení softwaru BIM jde především o změnu přístupu a v ideálním případě o spolupráci všech v reálném čase na jednom modelu stavby. O tomto novém přístupu se ve firmě hodně diskutovalo. Nebylo vždy jednoduché přesvědčit lidi, aby se svých zažitých postojů a postupů vzdali.

Výsledky však mluví za sebe: úspory v nákladech, lepší informovanost, kratší fáze rozhodování, minimalizace chyb atd.

Uplatnění BIM postupuje v těchto krocích:
1. Kick off (začátek, „výkop“)
2. Vytváření modelu
3. Statické prověření nosné konstrukce modelu
4. Přiřazování k jednotlivým pozicím výkonů
5. Propojování s časovým plánem výstavby

-jik-

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *