Je tomu již deset let, kdy společnost HELUZ začala dodávat na trh unikátní zateplené cihly Family 2in1.

O pasivních domech se v poslední době stále častěji mluví v souvislosti s cihlovými domy, protože je možné postavit je i z jednovrstvého zdiva, a to díky cihlám s integrovanou izolací. První takový dům v ČR postavila z cihel Family 2in1 společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. Před osmi roky se tak naplno otevřela nová éra úsporného bydlení budoucnosti. Pojďme zavzpomínat.

Dům s jednovrstvou cihelnou obvodovou konstrukcí potvrdil, že pasivní dům lze postavit i touto technologií a nemusí jít pouze o dřevostavbu nebo budovu s těžkou obvodovou konstrukcí doplněnou o silnou vrstvu tepelné izolace. Stavbu realizovala firma HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s. před osmi roky, ale základní premisy platí i dnes. Dům stojí na výstavišti v Českých Budějovicích, je hojně navštěvován. Bohužel v současné době na Výstavišti probíhá rekonstrukce a omezení ze strany vlády jeho návštěvám nepřejí. Podívejme se na tento pilotní projekt podívat podrobněji.

Předpoklady pro dosažení pasivního standardu:

  • kvalitní projekt domu,
  • dobře izolovaná celá obálka domu: stěny, střecha, podlaha,
  • okna s izolačním trojsklem,
  • neprůvzdušnost domu, dokonalé utěsnění,
  • řízené větrání s rekuperací tepla.

Výhodnější ceny pasivních domů

Cílem výstavby vzorového domu s názvem HELUZ Triumf bylo ukázat, že pasivní rodinný dům lze postavit třeba i svépomocí z jednovrstvého cihelného zdiva bez dodatečného zateplení. Cihlové domy s keramickými stropy navíc dosahují nízké průvzdušnosti obálky budovy, která byla na vzorovém domě na výstavišti v Českých Budějovicích několikrát ověřena formou tzv. Blower-door testu. Ten zjišťuje vzduchotěsnost obálky budovy a aktuálně ukázal, že i přes veškeré provozní zatížení si dům udržel původní parametry naměřené při dokončení stavby. Zjištěná hodnota neprůvzdušnosti n50= 0,2 h -1 je 3 x nižší, než je požadavek pro splnění standardu pasivního domu.

„Další měření budou pokračovat v příštích letech, avšak již dnes je patrné, že dům si zachovává vysokou kvalitu parametrů obálky budovy,“ říká Ing. Pavel Heinrich, produktový manažer ze společnosti HELUZ a dodává, že pro stavbu pasivního nebo nízkoenergetického domu je nezbytné využít nejen kvalitní materiály, ale především je důležité pohlídat si kvalitní provedení stavby. U cihlových domů však není složité dosáhnout dobré kvality stavby díky snadnosti jejich provádění.

Vhodný stavební materiál ze sortimentu HELUZ pro nízkonákladové domy s minimální spotřebou energie bez dodatečného zateplení jsou cihly Family 50 2in1 a Family 44 2in1. Tyto cihly, vzhledem k jejich tepelněizolačním parametrům, patří mezi cenově nejzajímavější na trhu. S jejich využitím spolu s dotací Nová zelená úsporám, která se může pohybovat od 350 do 500 tisíc Kč, může být stavba pasivního domu dokonce levnější než běžná novostavba.

Projektová dokumentace – koncept budovy

Při projektování je nutné optimalizovat všechny prvky, jako je velikost budovy, její tvar, orientace ke světovým stranám, návrh vnitřní dispozice, konstrukční řešení, velikost a umístění oken, návrh vytápění a větrání.

Dům má jednoduchý, kompaktní tvar bez apsid. Střecha je pultová s mírným spádem a se sklonem k severní straně. Dům je dvoupodlažní, nepodsklepený. Svou typologií je vhodný pro rovinatý, případně mírně svažitý terén. Užitná plocha činí 139,7 m2, zastavěná plocha 90,75 m2. Minimální světlá výška je 2,25 m. Dispoziční řešení odpovídá objektu pro bydlení 4–6členné rodiny a zohledňuje orientaci ke světovým stranám. Počítá se s plnohodnotným využitím místností ve 2. NP. V přízemí se nachází obývací pokoj, kuchyně, koupelna s WC, ložnice pro hosty a technická místnost. Z obývacího pokoje a pokoje pro hosty je vstup na terasu. V patře je ložnice, dva dětské pokoje, šatna, koupelna a WC se sprchovým koutem. Dispozice domu umožňuje přistavět garáž.

Také čtěte: Cihly a izolace

Masivní cihelné zdivo a pasivní domy

Typickými znaky domů s obvodovou konstrukcí z jednovrstvého cihelného zdiva jsou snadná proveditelnost, dlouhá životnost a příjemné mikroklima. Cihelné bloky prošly za posledních 30 let velkým vývojem a jejich tepelněizolační parametry se zvýšily téměř 10krát. Díky vyplnění dutin cihelných bloků tepelnou izolací se dosáhlo součinitele prostupu tepla 0,11 W/m2K, což s přehledem vyhovuje normou doporučené hodnotě pro pasivní domy. Další zvyšování tepelněizolačních parametrů zdiva je již neekonomické a nemá zásadní význam. Je proto třeba zaměřit se na správnou volbu ostatních konstrukcí tvořících obálku budovy, optimální řešení detailů a vybavení domu technologiemi, které jsou klíčové pro minimalizaci nákladů na provoz objektu.

Konstrukční řešení

Objekt má nadstandardní založení na železobetonové základové desce (tl. 260 mm, beton C20/25). Deska je od štěrkového podloží izolována 35–50 centimetrovou vyspádovanou tepelněizolační vrstvou z hutněného násypu pěnového skla.

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Uem = 0,14 W/(m2.K). Uem < 0,22 W/(m2.K), požadavek pro energeticky pasivní RD byl splněn.

Měrná potřeba tepla na vytápění EA = 15 kWh/(m2.a). EAmax = 20 kWh/(m2.a), požadavek pro energeticky pasivní RD byl rovněž splněn. Celková tepelná ztráta objektu (včetně větrání) Q = 2,59 kW.

Pro splnění náročných požadavků z pohledu těsnosti obvodových konstrukcí včetně podlahy byla provedena vodorovná vodotěsná izolace podlahy z asfaltových pásů, svařovaná, s plynotěsným utěsněním prostupů.

Boční strany základové desky jsou opatřeny extrudovaným polystyrenem o tloušťce 14 cm. Tato tepelná izolace překrývá i soklové zdivo tvořené jednou a zčásti dvěma řadami cihelných bloků s integrovanou tepelnou izolací HELUZ Family 38 2in1. Toto řešení bylo zvoleno vzhledem k výšce budoucího upraveného terénu kolem objektu.

Obvodová konstrukce je tvořena jednovrstvou masivní stěnou z broušených cihelných bloků HELUZ Family 50 2in1 vyplněných integrovaným expandovaným polystyrenem, které jsou vyzděny na celoplošnou tenkovrstvou maltu. Součinitel prostupu tepla zdiva je 0,11 W/m2K. Pro vazby rohů a vyzdívání ostění a parapetů otvorů byl využit doplňkový sortiment – cihly krajové a krajové poloviční s kapsou pro vložení tepelné izolace.

Nad otvory byly osazeny nosné keramické překlady HELUZ doplněné izolací z šedého polystyrenu tl. 22 cm. Na jižní a západní straně objektu byly použity nosné roletové a žaluziové překlady se schránkou pro venkovní stínicí systémy. Všechny překlady byly uloženy do tepelněizolační malty.

Strop nad 1. NP je keramický polomontovaný z nosníků a vložek HELUZ MIAKO. Obvodové zdivo je v rovině stropu ukončeno věncovkami, které byly pro zvýšení tepelněizolačních vlastností vysypány polystyrenem. Kvůli eliminaci tepelného mostu v rovině stropu byl podél věncovek uložen šedý polystyren tloušťky 20 cm.

Strop nad 2. NP je zároveň nosnou konstrukcí střechy. Tvoří jej keramobetonové stropní panely uložené ve spádu 7°. Masivní nosná konstrukce střechy má schopnost akumulovat teplo a díky tomu nebude docházet k přehřívání místností v patře.

Tepelnou izolaci střechy tvoří desky z PUR pěny v celkové tl. 30 cm. Důležitou součástí obálky budovy jsou speciální okna pro pasivní domy s tepelněizolačními skly od firmy Sulko. Uplatnil se zcela nový profil rámů oken speciální způsob osazení oken do obvodové konstrukce.

Kromě nadstandardních tepelněizolačních vlastností obálky budovy je nutné pro dosažení pasivního standardu zajistit její vzduchotěsnost. Na tu má přímý vliv kvalita provedení jednotlivých konstrukcí včetně detailů. Dosažení hodnoty vzduchotěsnosti n50 ≤ 0,6 h–1 má přímý vliv na účinnost zpětného získávání tepla při nuceném větrání. Jednou z výhod zvoleného konstrukčního řešení je, že u masivní cihelné obvodové konstrukce a střešního pláště se vzduchotěsnost zajistí spolehlivě vrstvou vnitřní omítky.

Nepřehlédněte: Cihla jako ucelený systém

Technické zařízení budovy

Zdrojem tepla a TV je integrovaný zásobník osazený elektrickými topnými spirálami napájenými primárně střešním fotovoltaickým systémem. Objem zásobníku je 500 l. V letním období, kdy je energie přebytek, uchovává se v bateriích a je využívána např. pro zajištění osvětlení v objektu. Získaná energie dostupná v kterýkoli okamžik, ne pouze v době, kdy sluneční záření dopadá na fotovoltaické panely.

Vytápění je zajištěno otopnými tělesy ve 2. NP a podlahovým vytápěním v přízemí. Pro zajištění hygienických limitů na větrání a také optimálních mikroklimatických podmínek pro bydlení byla zvolena instalace rekuperační jednotky se střední účinností 85 % pro výkon zhruba 200 m3/hod. Použití nuceného větrání s rekuperací tepla je zároveň nutnou podmínkou pro dosažení nízké potřeby tepla na vytápění.

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *