Cihelna Hodonín oslaví v příštím roce 160 let výročí od založení. Nyní je hodonínská cihelna jedním ze čtyř výrobních závodů společnosti KM Beta, a.s. Původně malá místní cihelna patřila svého času k největším cihelnám ve střední Evropě. Historie hodonínské cihelny je ovšem mnohem bohatší a složitější.

Ostatní díly seriálu:
8. díl: Cihly s podpisem
7. díl: Cihláři s českou tradicí
5. díl: Cihelné bloky se stále zdokonalují
4. díl: Od ruční výroby k automatitzaci
3. díl: Cihla a její postavení v novověku
2. díl: Středověk ve znamení cihly
1. díl: Od úsvitu dějin

První malá cihelna vznikla právě v roce 1860 – a to na obecních pozemcích v Hodoníně, kde se započalo s ruční výrobou v polních pecích. Tento malý provoz byl znám jako Slovenské akciové cihelny a v roce 1870 tento závod koupil Adolf Redlich, podnikatel rakouského původu. Tento známý podnikatel začal závod postupně rozšiřovat a po roce 1900 zaměstnávala cihelna již více než 100 zaměstnanců.

Firma přistavovala další pece a podnik se dále rozšiřoval, čímž se Redlichova cihelna v Hodoníně stala největším cihlářským závodem ve střední Evropě. Cihelna vyráběla plné cihly, střešní tašky, trativodky nebo dlaždice. Majitel cihelny dokonce vykonával v letech 1913 – 1918 funkci starosty města Hodonína.

První světová válka – konec rozvoje

První světová válka znamenala konec rozvoje Redlichovy cihelny. V roce 1917 cihelnu koupila společnost Wienerberger Ziegelfabrik A.G. Vídeň. Nicméně po vzniku Československa se město Hodonín dohodlo s tehdejší Živnobankou, že založí akciovou společnost, která cihelnu odkoupí. Živnobanka získala 40 procent akcií, 30 procent akcií si ponechalo město a zbytek akcií byl dán do prodeje. Nicméně hospodářská krize zasáhla i stavebnictví. Z toho důvodu město prodalo zbytek svých akcií Živnobance.

Cesta zpět na vrchol

Výroba se začala znovu rozšiřovat po roce 1929, kdy se hodonínská cihelna stala součástí Slovenských akciových cihelen a v roce 1935 měly tyto závody již 1.500 zaměstnanců. Roční výrobní kapacita činila zhruba 100 milionů kusů různých výrobků z pálené hlíny.

Druhá světová válka a znovuobnovení výroby

Ke konci druhé světové války v roce 1944 byla hodonínská cihelna vážně poškozena bombardováním. Další ranou jí bylo vypálení ustupující německou armádou a cihelna byla prakticky kompletně zničena.

Nicméně již 1. dubna roku 1946 byla výroba opět zahájena a Slovenské akciové cihelny byly včetně hodonínské cihelny začleněny pod národní podnik Moravskoslezské cihelny.

Výroba po revoluci

V roce 1950 došlo ke změně názvu na Hodonínské cihelny, národní podnik. Tento podnik zahrnoval 25 samostatných závodů. V této podobě fungovaly cihelny až do roku 1990, kdy byl podnik zprivatizován hodonínskými podnikateli. Výroba se ale postupně stávala prodělečnou a tak byla cihelna v roce 2009 opět prodána.

Novodobá historie

V roce 2009 koupila hodonínskou cihelnu společnost KM Beta, a.s. – největší český výrobce betonové střešní krytiny. Výroba prošla postupnou modernizací výroby a v současné době vyrábí pálené zdicí prvky pod obchodním názvem Profiblok. Cihelný systém Profiblok zahrnuje jak prvky nebroušené pro zdění na maltu, tak broušené prvky pro tenkovrstvé zdění na lepidlo.

Text: Jiří Kučera, šéfredaktor časopisu Stavitel | Foto: Shutterstock, archiv

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *