Správný poměr jílu, vody a tepla. To jsou tři základní elementy, z nichž se rodí cihla. Trochu to připomíná italskou kuchyni – pár kvalitních ingrediencí bohatě postačí k vytvoření něčeho výjimečného. Pokud se vám zdá, že na cihle nic výjimečného není, vězte, že opak je pravdou. Spojením tří zmíněných prvků totiž ve skutečnosti vzniká materiál, jehož vlastnosti jsou až udivující.

Odpradávna se ví, že cihla skvěle zvládá vyvažovat proměnlivé vlastnosti okolního prostředí. Stejně tak se cení její dlouhá životnost při minimálních nárocích na údržbu. V posledních letech se přidává ještě to, že nezatěžuje okolní prostředí žádnými negativními vlivy. Což se – po nedobrých zkušenostech s formaldehydem (fenolformaldehydové pryskyřice) či azbestem – zdá dnes být benefitem číslo jedna. Jen zdravý člověk může být spokojený. A stavět domy, které pomalu zabíjejí, určitě nechceme.

Co všechno tedy obyčejná cihla dokáže? Možná budete překvapeni, jak vysoce funkční moderní jednovrstvé zdivo bez jakéhokoliv dodatečného zateplení ve skutečnosti je, i když jeho základem je jen obyčejná pálená cihla.

Čerstvý vzduch bez chemikálií

Jednou ze základních podmínek života je dýchání. Člověk k dýchání potřebuje čerstvý a kvalitní vzduch, který bohužel není v současných stavbách samozřejmostí. Což potvrzuje i takzvaný syndrom nemocných budov, jemuž jsou připisovány poruchy spánku či soustředění. V tomto ohledu jsou keramické materiály, mezi které cihla, ale i střešní tašky a keramické obklady patří, naprosto jedinečné. Suroviny pro jejich výrobu jsou výhradně přírodní a mají takové vlastnosti, že není potřeba je nijak chemicky ošetřovat, aby odolávaly ohni nebo vodě. Neobsahují tedy žádné znečišťující těkavé látky, jako jsou například formaldehyd či terpeny apod., a vytvářejí takové vnitřní klima, které nezpůsobuje alergie, únavu ani bolesti hlavy. Naopak existují studie, že cihlové zdivo ve skutečnosti uvolňuje do ovzduší zdraví prospěšné záporné ionty, které působí proti únavě.

Zmíněná moderní metoda jednovrstvého zdění také nedává příležitost ptákům, hlodavcům, hmyzu, ale ani řasám či plísním, aby se zabydleli ve vrstvách izolace, což jinak oni přímo vyhledávají. Že takoví nájemníci kvalitě vzduchu nepřidají je nasnadě.

Skvělá práce s teplem

Další jedinečnou vlastností cihly je excelentní schopnost tepelné izolace i akumulace. „Moderní cihlové bloky, jaké představuje například řada Porotherm T Profi, odolávají tepelným změnám i bez dodatečné izolace nebo klimatizačních a ventilačních systémů. Je to proto, že pálený keramický materiál funguje vlastně sám jako přirozená klimatizace. Naše špičkové produkty mají takové tepelněizolační parametry, že jsou určeny jak pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie, tak i pro nízkoenergetické nebo pasivní domy. Dlužno poznamenat, že na celkovém tepelném charakteru budovy se významně podílí i typ střechy – ty šikmé díky samovolné ventilaci pod vrchní střešní vrstvou tepelnou účinnost budovy významně zvyšují. To je dobré nejen pro pocit pohody a tepelného komfortu, ale i pro peněženku,“ říká Ing. Jiří Dobiáš, Ph.D., vedoucí produktového managementu společnosti Wienerberger s.r.o., která je lídrem mezi výrobci keramických stavebních materiálů.

Optimální regulace vlhkosti

Jestliže jsme zmínili vzduch a teplo, nelze zapomenout na vlhkost. Je to další z parametrů, které mají vliv jak na zdravotní klima, tak na naše vnímání pohody. Příliš vlhký vzduch podporuje bujení plísní a hub, které jsou zdraví škodlivé, naopak příliš suchý vzduch zase může vést ke vzniku dýchacích obtíží.

„Všechny keramické materiály vynikají tím, že jsou schopné vlhkost regulovat, dokážou ji totiž přirozeným způsobem pohlcovat a v případě potřeby ji naopak mohou do okolního prostředí i vracet. Cihlové domy s jednovrstvou keramickou obálkou proto – při dodržení konstrukčních principů, doporučených technologických postupů a správné volbě omítek – nepotřebují žádné nákladné mechanické ventilační systémy pro řízení vlhkosti vzduchu a redukování vzniku plísní, hniloby a jiných mikroorganismů. Vlhkost se z cihlového zdiva ztratí díky difuzi přes konstrukci stavby a snadno se odpaří otevřenými póry materiálu,“ říká Ing. David Jurásek, technický poradce společnosti Wienerberger s.r.o.

S cihlou postavíte pevné pilíře zdravého domova
Možná si myslíte, že vybudovat zdravý domov, který všem členům rodiny poskytuje pohodu a komfort, nelze bez drahých a složitých technologií. Wienerberger má pro vás ale jednoduché a dostupné řešení. Jeho základem je pálená cihla. Právě cihla totiž dokáže skvěle naplnit všechny nároky zdravého domova v pěti základních oblastech. Jsou jimi:

  • kvalita vnitřního vzduchu
  • vnitřní tepelná pohoda
  • optimální práce s vlhkostí
  • odolnost proti hluku
  • dlouhodobý pocit bezpečí

Domov bez hluku a vibrací

Všichni máme rádi svůj klid, málokdo chce být rušen cizími zvuky, ať již přicházejí z ulice, či z vedlejšího pokoje. Cihelný dům je v řeči odborníků dům s takzvanou těžkou konstrukcí. A právě ta, díky použitým materiálům, zajišťuje potřebnou zvukovou izolaci a tedy i optimální zvukovou odolnost proti hluku z vnějšího i vnitřního prostředí. Moderní cihly jsou konstruovány tak, aby přirozené zvukověizolační vlastnosti cihel byly ještě posíleny. Při správném návrhu skladby podlahy a stropní konstrukce tak lze poměrně snadno zamezit šíření venkovního hluku do domu i šíření hluku vnitřními stěnami nebo stropem. Vypadá to jako banalita, ale ve skutečnosti je nepatřičný hluk vnímán velmi negativně.

Odolnost a bezpečí

Poslední vlastnost cihlových domů bereme tak trochu jako samozřejmost, ale neměli bychom na ni zapomínat. Všechny tyto domy totiž zdobí stabilní a bezpečná konstrukce, která garantuje dlouhodobou životnost a stabilitu domu. Jeho obyvatelům pak zajišťuje ochranu nejen před ohněm, ale také před extrémními vlivy povětrnostních podmínek jako jsou laviny, povodně, krupobití či sesuvy půdy a také před neoprávněným vniknutím. Cihlová stěna je totiž i při vysokém zatížení jen těžko deformovatelná. Nesvraští se při vysušení, ani se nevzduje při zvlhnutí a v dobrém stavu zůstane i při dlouhodobé zátěži. Cihlový dům je zkrátka odolný za všech okolností a přitom ani při své dlouhověkosti nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu a péči.

Zdravotní průkaz budovy

Všechny zmíněné schopnosti cihly jsou ještě umocněny tím, že cihelné zdivo zvládá svoje úkoly, aniž by tím jakkoliv trpěla stavba samotná. Kvalitní cihlové budovy, postavené s respektem k možnostem i potřebám a při dodržení běžných odborných zásad, by v klidu mohly vlastnit zdravotní průkaz budovy. A že to není žádná nadsázka, dokazuje projekt, kterého se zhostila laboratoř ovzduší Centra zdraví a životního prostředí Státního zdravotního ústavu. Její odborníci prováděli v několika etapách řadu měření, jimiž zkoumali nezávadnost cihelného domu, vystavěného metodou jednovrstvého zdění z produktů společnosti Wienerberger.

„Měřili jsme ve čtyřech různých místnostech, ve třech etapách od dokončení novostavby přes etapu nastěhování až po dobu běžného užívání. Sledovali jsme koncentrace organických látek, základní mikroklimatické faktory, indikátor výměny vzduchu a prašnost. Naše studie potvrdila, že keramické cihly nejsou zdrojem organických látek v interiéru a mohou být hodnoceny jako materiál s nulovými emisemi. Měřené hodnoty teploty, relativní vlhkosti a oxidu uhličitého nepřekračovaly hodnoty, které vnímáme jako oblast osobní pohody uživatelů. V rámci sledovaného spektra pak nebyly nalezeny žádné škodlivé látky, které se týkají hrubé stavby. A pod limitem, který stanoví platná legislativa, byly v období běžného užívání i hodnoty všech sledovaných emisí a indikátorů,“ potvrzují autoři studie, RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D. a Ing. Miroslava Mikešová.

Cesta jménem Wienerberger

Současná cihla, v níž se spojuje přirozená kvalita původních materiálů s nejnovějšími technologiemi a vědeckými poznatky, je zkrátka materiál s téměř zázračnými schopnostmi. A nezapomínejme ještě na jeden důležitý detail, který v dnešní době nabývá na významu – cihly a střešní tašky jsou stavební materiály vyrobené z citlivě těžených a zpracovávaných přírodních surovin, převážně z hlíny a vody. Vykazují velmi dlouhou životnost a jsou plně recyklovatelné. Jejich dopad na životní prostředí po celý jejich životní cyklus je tedy minimální.

Cihlový dům, postavený z kvalitních materiálů a při dodržení všech doporučených technologických postupů, je tedy nejen základem skutečně zdravého domova, ale i příspěvkem ke zdraví celé planety. Přesně v duchu hesla společnosti Wienerberger: Pro mou rodinu, pro mou planetu.

Wienerberger, lídr mezi výrobci keramických stavebních materiálů, si je skvělých vlastností cihly, osvědčených po tisíciletí, velmi dobře vědom. Stejně tak si je ale vědom, že jen tradice současným nárokům stačit nemůže. Inovativní materiály – jako například cihla Porotherm T Profi, která je plněná minerální vatou – ale dokonale vyhovují právě modernímu principu jednovrstvého zdění bez nutnosti dodatečné izolace. Takové stavění nejenže vyhoví i těm nejpřísnějším nárokům na vlastnosti budoucí stavby, ale je i snadné, rychlé a cenově dostupné. A hlavně – je cestou ke skutečně zdravému domovu.

Možná jste nevěděli, že…
▪ při lehké aktivitě vyprodukuje člověk až 60 gramů vlhkosti za hodinu, při náročném cvičení je to ale i pětkrát více; koupel ve vaně dá až 700 g a vaření klidně i 1 500 gramů vzdušné vlhkosti za hodinu
▪ provozem průměrné domácnosti se každý den do vzduchu uvolní až 10 l vody
▪ i v našich podmínkách jsou v průběhu pouhých 24 hodin běžné teplotní výkyvy až 40 °C
A kvalitní cihelné zdivo se správnou omítkou si s tím bez problémů poradí.

www.wienerberger.cz

Zdroj: Wienerberger

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *