České Budějovice, 26. 5. 2020 – Společenská odpovědnost firem neboli Corporate Social Responsibility (CSR), která spočívá v dobrovolném zohlednění sociálních a ekologických ohledů ve firemní praxi, zakořenila i v tuzemských firmách. Českých společností vyznávajících princip společenské odpovědnosti přibývá. Patří mezi ně i firmy sdružené v Cihlářském svazu Čech a Moravy.

V době post koronavirové krize firmy škrtají výdaje. Ty na marketing a sponzoring bývají první na řadě. Tuzemští cihláři jdou proti proudu. Uvědomují si význam společenské odpovědnosti firem na budování značky firmy, a proto se tyto aktivity neutlumují. CSR přináší užitek nejen lidské společnosti, ale je zároveň skvělou reklamou pro samotné podniky.

Efekt, který z toho dnes cihláři mají, je dlouhodobá prosperita a možná i konkurenční výhoda na trhu,“ říká Josef Kotek, předseda představenstva Cihlářského svazu Čech a Moravy.

Selský rozum v podnikání

CSR v kostce znamená něco zcela jednoduchého: Být prospěšný ostatním. Držet slovo. Chovat se tak, aby se člověk mohl podívat do očí sousedovi. Pomoci tam, kde by to mělo být samozřejmostí. Principy, které ctí i členové Cihlářského svazu Čech a Moravy.

„Cihlařina je obor, který stojí na zpracování přírodních surovin. Již nedovedu představit, že by nějaký výrobce pálených cihel či střešních tašek drancoval ložiska „ hlava – nehlava“ bez průběžné rekultivace a při velké ohleduplnosti k sousedním pozemkům či obyvatelstvu,“ vysvětluje Josef Kotek.

Dnes se vytrácí morální odpovědnost za své činy za své výrobky. My se budeme chovat odpovědně k životnímu prostředí, ke svým zákazníkům, k zaměstnancům, ke všem partnerům. To mi dnes chybí u mnoha firem,“ říká Jan Fiala, ředitel firmy Cihelna Štěrboholy a dodává: „Jediné kritérium, které nás vede kupředu, je kvalita, za níž ručíme jménem rodinné firmy. Rádi budeme udávat směr. Za Cihelnu Štěrboholy mohu poznamenat, že kvalita a uhlíková stopa jsou pro nás hlavními směry, kterými se ubíráme od začátku naší existence.  Ve skupině malých formátů je málo proudů, kterými se můžete vydat, avšak některé z nich jsou pro nás zcela zásadní. Již od 1994, kdy byl závod ve Štěrboholích opětovně zprovozněn, jsme kladli důraz na vysokou kvalitu našich výrobků, a proto vyrábíme plnou cihlu s pevností, která přesahuje maximální hodnoty uváděné v normě EN 771-1 Pálené zdící prvky.“

Je to dlouhý proces

Společnost Wienerberger stojí na třech pilířích: ekonomickém, sociálním a environmentálním. „V naší práci se pojmem „společenská odpovědnost“ zabýváme, proto se přirozeně snažíme dělat věci v souladu s etikou. Odpovědnost je jednou z klíčových hodnot společnosti Wienerberger, kterou zastáváme a propagujeme. Navazujeme na naše předchůdce, kteří s tím začali už před 200 lety. Skutečnost, že naše firma úspěšně funguje dodnes, svědčí o tom, že je to dobrá cesta, ve které se vyplatí pokračovat,“ vysvětluje Pavla Peterková, vedoucí marketingu společnosti.

 „V ekonomické oblasti považujeme za zásadní a přirozené podnikat transparentně v souladu s platnými zákony České republiky, vyhýbat se korupčními prostředí a podporovat zdravou tržní soutěž na stavebním trhu. V sociální oblasti se orientujeme především na oblast dostupného bydlení. Již tři roky se intenzivně věnujeme podpoře dostupnosti bydlení v České republice. Podporujeme řadu aktivit v oblasti vzdělávání, kultury a sportu. Jsme partnerem projektu Monument/um zaměřeného na obnovu českých a moravských stavebních památek. Jsme dlouholetým partnerem učňovských, středních i vysokých odborných škol a podporujeme vzdělávání technických odborníků, jichž je na pracovním trhu obecně velmi málo,“ dodává.

V rodinném kruhu

Není to běžná firma, je to mnohem víc, jsou rodina. Výrobě cihel se HELUZ věnuje už od roku 1876. Tehdy Jan Řehoř v Dolním Bukovsku postavil první žárovou pec a z vytěžené hlíny vypálil první cihly. Začal tím dlouhý příběh. Firma si plně uvědomuje svou společenskou odpovědnost a její aktivit v této oblasti jsou značné. Stručně stačí vyjmenovat: projekt onlinové učební příručky STAWEBNICE, stavební – software pro 3D virtuální realitu, podporuje polytechnickou výuku žáků 1. stupně ZŠ Kutil junior a v neposlední řadě je jedním z hlavních partnerů každoroční Ceny pro nejlepší diplomovou práci z oboru architektury.

„V současnosti patříme mezi tři největší výrobce zdících systémů na našem trhu. To nám potvrzuje, že sázka na kvalitu a inovaci se vyplatila. Jako jediní z této trojice jsme navíc česká firma, hrdá na šikovnost našich lidí. Promyšleně a usilovně pracujeme na tom být nejlepší. Chceme být špičkoví stejně, jako naše inovativní výrobky,“ říká Jan Smola, MBA, generální ředitel společnosti HELUZ cihlářský průmysl v. o. s.

Společnost HELUZ si je vědoma společenské zodpovědnosti podnikatelské sféry, a proto pravidelně podporuje aktivity v sociální oblasti, školství a sportu. Cíleně se zaměřuje především na pomoc v regionech, kde má své výrobní závody, je významným zaměstnavatelem a cítí tak nejvíce svou společenskou sounáležitost a zodpovědnost.

Na celorepublikové úrovni jsme již 5. rokem hlavním partnerem Akce cihla, nadace Portus, která dlouhodobě podporuje rozvoj chráněného a podporovaného bydlení, sociálně terapeutických dílen, pracovních a tréninkových center a center volnočasových aktivit pro lidi s mentálním postižením. Každoročně rovněž vycházíme vstříc formou materiální podpory žádostem zdravotně či sociálně znevýhodněných spoluobčanů,“ dodává Jan Smola.

Odpovědnost k okolí

Společenská odpovědnost je součástí strategie firem sdružených v Cihlářském svazu Čech a Moravy. Vedle generování zisku a vytváření přidané hodnoty tím kultivují prostředí, ve kterém podnikají. Proto část zisku vrací zpět do společnosti. Vedle toho nelze zastírat, že CSR obraz značky zlepšuje. Zkrátka, propojení CSR a brandu jde ruku v ruce.

„Vše, co podnikáme na českém trhu i na globální úrovni, musí směřovat ke zdravému a prosperujícímu lidskému společenství bez zdeformovaných vztahů. Takové společenství je zpětně ideální živnou půdou pro firmu, jako jsme my. Není zde okamžitý efekt, to ani neočekáváme,“ doplňuje Pavla Peterková, vedoucí marketingu společnosti Wienerberger.

Kontakt: Ing. Jan Fiala, Cihlářský svaz Čech a Moravy, info@cscm.cz, tel.: +420 603 410 891

Tisková zpráva ke stažení ZDE

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *