Společnost HELUZ, jako první výrobce cihel u nás, získala ekologickou certifikaci EPD pro své výrobky již v roce 2015. Letos byla provedena jeho aktualizace, současné EPD je registrováno na portálu Environdec. Environmentální prohlášení o produktu, zkráceně označované jako EPD, popisuje dopady výroby na životní prostředí.

Zájem veřejnosti o stavební výrobky s vyšší přidanou hodnotou v podobě nižších dopadů na životní prostředí stoupá,  proto výrobky s certifikací EPD nabývají na důležitosti. Toto prohlášení o produktu popisuje environmentální dopady jednotlivých výrobků od těžby suroviny až po bránu závodu a dále pak na konci životního cyklu výrobku. Jsou zde přehledně kvantifikovány parametry, jako je např. uhlíková stopa, úbytek ozónu, toxicita pro člověka nebo spotřeba primární energie. EPD je dokument, který zvyšuje konkurenceschopnost výrobku nejen na mezinárodním, ale v poslední době i na tuzemském trhu. Potenciálním zákazníkům navíc přináší důvěryhodné environmentální informace o produktu, čímž boří mýty o vlivu některých výrobků na životní prostředí.

Dokument ke stažení na webu heluz.cz

Zdroj: HELUZ
Foto: Jiří Hloušek

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *