Očekáváme, že fasáda bude náš dům ochraňovat před povětrnostními vlivy, bude nás reprezentovat vůči našemu okolí a nebude příliš náročná na údržbu. Přesně tyto požadavky bezesporu cihlová fasáda splňuje.

Lícovky jsou vypalovány ze směsí přírodních hlín při velmi vysokých teplotách, což zaručuje jejich odolnost vůči všem klimatickým vlivům. Díky teplotě výpalu a různým typům přidaných písků vzniká široká škála barev a typů lícových cihel. V nabídce jsou všechny odstíny od velmi světlých až po antracitové. Díky způsobu výroby je jejich barva zaručena po celou životnost fasády. Cihlová fasáda je velmi praktická, protože nevyžaduje žádnou speciální údržbu a má doopravdy velmi dlouhou životnost.

Použití lícových cihel na fasádách

Lícové cihly rozdělujeme na ražené (hrubé, rustikální) a tažené (hladké), kterým se někdy také říká Klinkery. Lícové cihly se používají nejen na stavby plotů, komínů a opěrných zdí. Jejich hlavní použití je na fasádě rodinných a bytových domů pro tzv. odvětrávanou fasádu (sendvičové zdivo) se vzduchovou mezerou, která zajišťuje cirkulaci vzduchu a zbavuje tak zdivo vlhkosti. Tato bezkontaktní fasáda má výborné tepelně-izolační a akustické vlastnosti.

Tato konstrukce se nejčastěji skládá z obvodového zdiva, tepelné izolace, vzduchové mezery a přizdívky z lícových cihel. Lícové cihly se zdí na předem připravený betonový odizolovaný základ, který je součástí základu pro nosné zdivo, nebo případně na speciální zakládací nerezové prvky. Aby byl výsledek provětrávané fasády nejen funkční, ale i esteticky dokonalý, je velice důležité kvalitní rozměření a založení všech ploch. Fasáda z lícových cihel bývá také nazývána předezdívkou, jelikož tvoří cihlovou stěnu před stěnou obvodovou. Jelikož se jedná o technologicky náročnější řešení cihlové fasády než za pomocí obkladových pásků, je potřeba ho plánovat již při projektování stavby.

Použití obkladových pásků na fasádách

Cihlové fasádní pásky také dělíme na ražené a tažené. Obě varianty jsou přírodní materiály, vyrábějí se z hlíny a jsou vypalovány při vysokých teplotách. Ražené obkladové pásky jsou řezány z lícových cihel a díky tomu se skvěle kombinují s lícovou cihlou, která má vždy stejný rozměr a barvu. Ražené pásky se vyznačují rustikální hrubou strukturou a „ostařeným“ vzhledem. Oproti tomu tažené pásky jsou vyráběny tažením z cihlářského listu, a proto mají hladký povrch (jako míval gabřinec) a přesné rozměry. Tím, že jsou pásky vyráběny strojově není jednoduché je barevně kombinovat s lícovou cihlou taženou – vždy jsou barevné rozdíly.

Všechny typy cihlových pásků jsou k dispozici v široké škále barev od žíhaných až po jednobarevné. Zajisté se vám tak povede cihlový obklad sladit s ostatními použitými materiály na vaší stavbě. Cihelné pásky mají mnoho řešení použití. Můžete je použít jak v interiérech, tak v exteriérech, a to nejen u novostaveb, ale velice populární jsou i u rekonstrukcí.

Na fasádách lepíme pásky na předem připravený podklad.

Lepení přímo na obvodové zdivo:

Lepení obkladových pásků přímo na obvodové zdivo (bez použití zateplovacího systému) představuje nejjednodušší variantu použití tohoto materiálu. Nosnou stěnu stačí pouze omítnout vyrovnávací jádrovou omítkou nebo stěrkovým tmelem pro zateplovací systémy ETICS. Po dokonalém vyzrání podkladu doporučujeme ještě před lepením pásků celou plochu napenetrovat. Tím je podklad připraven pro použití obkladových pásků. Pro lepení obkladových pásků přímo na obvodové zdivo nedoporučujeme použití lehčených či zateplených omítek a to z důvodu jejich nízké soudržnosti a přídržnosti k podkladu. Hmotnost obkladových pásků je až 30kg/m2 dle použitého typu.

Lepení na zateplovací systém:

Při kombinaci použití zateplovacího systému s obkladovým páskem Terca je nutné dodržet určité zásady a technologické postupy pro toto řešení. Na obvodové zdivo nalepíme izolant (fasádní pěnový polystyren EPS 70F, EPS 100F nebo fasádní desky z minerální vlny s kolmou orientací vlákna) pomocí cementové malty Excelmix TS SPECIAL. Vzhledem ke zvýšenému zatížení vlivem vlastní hmotnosti obkladových pásků na líci ETICS, doporučujeme ve všech případech celoplošné lepení izolantu. Izolační desky přikotvíme talířovými hmoždinkami fischer Termoz CS s kovovým šroubovacím trnem, které zajistí přenos sil od sání a tlaku větru. Minimální počet talířových hmoždinek nesmí klesnout pod 6 ks/m2. Přesný typ, délku talířových hmoždinek a kotevní schéma je nutné navrhnout dle vstupních údajů, jako je: typ použitého izolantu, výšky objektu, typ nosného podkladu atd. Kovový trn v talířových hmoždinkách se používá z důvodu odolnosti při požáru a též z důvodu mnohem lepších mechanických vlastností, než v případě plastového trnu.

Na již zajištěné izolační souvrství aplikujeme tenkovrstvou cementovou maltu a silnější sklovláknitou (pancéřovou) tkaninu s vyšší gramáží. Tkanina se aplikuje na sraz.

Jelikož je hmotnost obkladových pásků větší, než 25 kg/m2, je nutné přenos tohoto svislého zatížení zajistit dalším kotevním prvkem a tím je rámová hmoždinka fischer SXR nebo SXRL s rozšiřujícím talířkem (kotvíme skrz sklovláknitou tkaninu do čerstvé malty). Návrh konkrétního typu, počtu a rozmístění hmoždinek vyplyne ze statického výpočtu.Takto zhotovený podklad je po vyzrání připravený pro lepení obkladových pásků.

Jak na lepení a spárování pásků?

Pokud máme již správně připravený podklad pro pokládku obkladových pásků, můžeme se vrhnout na lepení. Lepení se provádí speciálním flexibilním lepidlem vhodným pro obkladové pásky. Doporučujeme lepidlo třídy C2TES1. Toto lepidlo se vyznačuje vysokou přídržností a sníženým skluzem. Prodloužený doba zavadnutí umožňuje větší časový prostor při korekci rovinnosti nalepených ploch a případné úpravě.

Obzvláště pak musíme dbát na vhodné klimatické podmínky a v žádném případě nepřidávat do lepidla žádné příměsi. Lepidlo nanášíme po menších částech na stěnu a zároveň také namažeme každý jednotlivý pásek pro správné přilnutí obou ploch. Lícové pásky doporučujeme odebírat z několika palet najednou a promíchat je tak, aby nedocházelo k barevným nerovnostem.

Po nalepení všech částí fasády domu přejdeme ke spárování pásků. To děláme po zavadnutí lepidla, aby se od něj spára neobarvila do barvy lepidla.

Spárování obkladových pásků se provádí tzv. mokrou nebo suchou metodou. Při mokré metodě použijeme spárovací pytlík. Důležité je však odhadnout správný poměr vody, aby nám poté voda ze spárovacího pytlíku nevytékala a nešpinila pásky. Při suché metodě se polosuchá spárovací hmota aplikuje pomocí lopatky a nástroje zvaného „spárovačka“. Ať už spárujeme mokrou nebo suchou metodou, následující kroky jsou stejné. Počkáme na zavadnutí a poté spáru dotvarujeme pomocí dřevěného kolíku, plastové hadice nebo hladítkem, ideálně do tvaru půlměsíce. Celou plochu nakonec dočistíme smetáčkem.

Odstíny spárovací hmoty

Při výběru lícových cihel nebo obkladových pásků nesmíme zapomenout věnovat pozornost výběru vhodné barvy spárovací hmoty nebo zdící malty, tloušťce a barvě spáry. Ač se to na první pohled nezdá, spárovací hmota tvoří zhruba 13% plochy a zásadně tak ovlivní celkový vzhled obkladu a tedy i konečný vzhled fasády.

Zdroj: Wienerberger

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *