Pálené cihly jsou jedním z nejstarších a nejpoužívanějších stavebních materiálů na světě. Mají řadu výhod, které z nich činí oblíbenou volbu pro výstavbu rodinných domů, komerčních budov a dalších staveb. Pálené cihly jsou kvalitní a spolehlivý stavební materiál, který má řadu výhod. Jsou pevné, odolné, tepelně a akusticky izolační a mají dlouhou životnost. A to není zdaleka vše. Vše potřebné se dozvíte v následující mnohazdrojové tiskové zprávě, kterou zde máte k volnému využití.

Na vlastnosti cihel lze pohlížet hned z několika zorných úhlů. Jedním z nich jsou přednosti pálených cihel. Vždy je dobré dát prostor odborníkům. Těmi nejpovolanějšími jsou zástupci Cihlářského svazu Čech a Moravy a reprezentanti klíčových výrobců. Jde o tyto vlastnosti:

Pevnost a odolnost – pálené cihly jsou velmi pevné a odolné vůči mechanickému poškození. Dokážou vydržet i velké zatížení a jsou odolné vůči povětrnostním vlivům.

Tepelná izolace – pálené cihly mají dobré tepelně izolační vlastnosti. Pomáhají udržet teplo v zimě a chlad v létě.

Akustická izolace – pálené cihly mají dobré akustické vlastnosti. Pomáhají snížit hluk z okolí.

Životnost – pálené cihly mají dlouhou životnost. Mohou vydržet i několik staletí.

Recyklovatelnost – pálené cihly jsou recyklovatelné. Po demolici budovy lze cihly znovu použít.

Koho jsme oslovili?

O názor na jednotlivé přednosti pálených cihel jsme požádali:

Ing. Roman Busta, obchodní ředitel divize Hrubá stavba, Wienerberger.

Petra Porubského, obchodního a marketingového ředitele HELUZ.

Marka Žídka, výkonného ředitele KM Beta.

Jana Fialu, výrobního a obchodního ředitele Cihelny Štěrboholy.

Josefa Kotka, předsedu Cihlářského svazu Čech a Moravy.

Přednosti pálených cihel:

Anketa

+ Pevnost a odolnost 

Ing. Roman Busta, obchodní ředitel divize Hrubá stavba, Wienerberger: Pálené materiály mají skutečně dlouhou životnost, což dokládá spousta historických staveb. Kostely, hrady a paláce z režného zdiva nebo pálené tašky na střechách vydrží staletí a jsou to výborné referenční stavby, které nacházíme všude kolem nás. Dlouhá životnost je spojena s odolností nejen proti povětrnosti, ale také s mechanickou odolností. Většina z nás se cítí bezpečněji v domě z materiálu odolného proti vloupání a ohni, stejně jako se cítili v těchto domech bezpečně naši předkové i před vojenským ohrožením. Pro dosažení vysoké únosnosti se vyrábí i cihly s pevností P20, z kterých jsou u nás realizovány i sedmipodlažní bytové domy!

+ Tepelná izolace

Petr Porubský, obchodní a marketingový ředitel HELUZ: Ze zkušenosti víme, že teploty uvnitř masivní stavby zpravidla reagují jen pomalu na změny venkovní teploty. Odlišná situace je pak u lehkých, například dřevěných staveb nebo montovaných lehkých staveb, a to i v případě, že by se hodnoty součinitele prostupu tepla příliš nelišily. Tepelná stabilita těchto budov je velmi nízká a vše je opět kompenzováno na úkor zvýšených nákladů na vytápění/klimatizování. Staletími prověřený cihelný střep je ideální kombinací mezi lehkou a těžkou konstrukcí a dokonale tak napomáhá přenášet energii v čase z období relativního přebytku do období relativního nedostatku (den-noc, léto-zima). Systémové řešení v kombinaci s roletovými překlady a těžkými stropy dodává cihelné stavbě požadovaný komfort, nízké náklady na provoz včetně několikaleté životnosti samotné stavby. Tato tepelná setrvačnost tak hraje stejně důležitou roli, jako je tepelně izolační vlastnost dané konstrukce.

+ Akustická izolace

Marek Žídek, výkonný ředitel KM Beta: Pro definici intenzity zvuku se používá jednotka decibel, což je logaritmická veličina udávající změnu intenzity hluku. Díky tomu není tak jednoduché srovnávat jednotlivé hodnoty jako třeba v případě délky a metrů. Nárůst hlučnosti o 3 decibely v praxi znamená dvojnásobný hluk. Deset decibelů pak desetinásobek… Jak kvalitně stavební materiál izoluje vnější hluk určuje jeho charakteristika, která se skrývá pod označením „vzduchová neprůzvučnost“. V praxi se pak používají dva druhy vzduchové neprůzvučnosti – stavební a laboratorní. U výrobků se obvykle uvádí laboratorní, která je o zhruba 2-3 dB vyšší než stavební. Vzduchová neprůzvučnost se u různých materiálů samozřejmě liší, obecně však platí, že čím je materiál těžší, tím je vzduchová neprůzvučnost vyšší. To je základní pravidlo, fyzika. Pálené cihly dosahují v základním provedení vzduchové neprůzvučnosti nejčastěji v rozmezí 44 – 48 dB, která je již sama o sobě dobrou hodnotou. Pro ještě vyšší omezení šíření hluku nabízíme v našem sortimentu materiál se speciálním uspořádání vnitřních dutin a vyšší objemovou hmotností, například Profiblok 300 AKU, který dosahuje zvukové neprůzvučnosti 55 dB nebo Sendwix 8DF-LP-AKU s 57 dB. V praxi si to můžete představit tak, že městská doprava vyprodukuje hluk o síle 70 decibelů, kamion může vyprodukovat klidně i 80 decibelů. Pokud vzduchová neprůzvučnost stěny z materiálu Sendwix 8DF-LP-AKU činí 57 decibelů, pak uvnitř vnímáme hluk s hodnotou 23 až 33 decibelů. Pro srovnání – tyto hodnoty se udávají pro padání listí nebo šepot…

+ Životnost

Jan Fiala, Cihelna Štěrboholy: Vyjmenujme si několik zásadních staveb. Velká čínská zeď, Hagia Sofia chrám v Istanbulu, Tádž Mahál v Indii, Malbork v Polsku, Chrysler building v New Yorku. Všechny tyto stavby jsou tu několik století. Tvrzení, že pálené výrobky nemohou vydržet staletí je nepřijatelný. Když se zaměřím na ČR, tak dodnes stojí např. pevnosti v Terezíně a v Jaroměři. Obě stavby jsou tu skoro 300 let. O čem chce dále diskutovat? Cihla bezesporu odstojí v čase a je stále nedílnou součástí naší doby, a to se nezmění. Jsou pevné, akustická, tepelně setrvačně, hygienicky nezávadně, nehořlavé, přírodní, ekologické, recyklovatelné. S čím bych měl cihlu porovnávat? Se dřevem, plynosilikátem? Nesrovnatelné!!!

+ Recyklovatelnost

Josef Kotek, předseda Cihlářského svazu Čech a Moravy: Úvodem je třeba říci, že ze starých cihel nové nezískáte a z rozdrceného betonu se nový nevyrobí. Je však stále častěji možno vidět použití starých cihel z bouraček přímo ve vnitřních prostorách nových staveb, nebo na zahradách jako dlažbu či různé zídky. Cihelný recyklát vzniká na recyklačních linkách, a to drcením a roztříděním na různé frakce. V celém procesu recyklace platí, že kvalita recyklátů a efektivnost celého procesu závisí na kvalitě demoličních prací. To znamená, že je nutné, již při demolici na stavbě vytřídit ze sutě železo, dřevo, sklo, umělé hmoty, izolační materiály atp. Už tato skutečnost odrazuje stavební firmy od třídění a raději odvezou suť na skládku. Specializované firmy si pak nechají dobře zaplatit za separaci a pak provedou samotnou recyklaci na drtících linkách. Vznikají různé druhy recyklátů s odlišným využitím, zejména ve stavebnictví. Jako jsou zásypy a terénní úpravy. Osobně si myslím, že jsme s tříděním stavební suti teprve na začátku. Stále se hodně ukládá špatně tříděné stavební suti na skládky. Vše asi chce svůj čas. Také jsme před 30 lety netřídili domovní odpady a podívejme se nyní. Třídíme už každý doma co se dá. Je to naše uvědomění nebo nová legislativa? Asi obojí, jak legislativa, tak uvědomění, že se nechceme utopit v odpadcích.

Neuškodí i další pohled

Svépomocníci jistě ocení mnoho doplňků systémového řešení. A jaké jsou další důvody proč stavět zrovna z cihel? 

Při stavbě domu by lidé měli brát v úvahu, co od stavby očekávají a jaký materiál je pro ně ten pravý. Cihly se mohou chlubit svou pevností, tepelnou a požární odolností nebo odolností vůči škůdcům, což jsou vlastnosti ověřené stovkami let. Navíc jde o přírodní a bezpečný materiál, skvělý pro stavbu zdravého domova.

+ Dobrý přítel svépomocníků. Jedním z pěti hlavních důvodů, proč si vybrat k realizaci stavby domu právě cihly je, že si ho lze postavit vlastníma rukama. Cihla svým tvarem svépomocníky nelimituje a skvěle se přizpůsobí návrhu domu. Navíc neplatí omezení na dodavatele. Přidaným bonusem je, že jste si dům postavili vlastníma rukama, a to je k nezaplacení! 

+ Bezpečí pro rodinu a dlouhá životnost stavby. Cihla je velmi odolným stavebním materiálem, o čemž se můžete přesvědčit při každém výkyvu počasí nebo přírodní katastrofě. Keramický střep je pevný a plní nosnou funkci. Extrémní povětrnostní podmínky i velká voda tak napáchají výrazně menší škody na domech, které jsou postaveny z pořádného stavebního materiálu. V domě z cihel se tak může celá rodina cítit bezpečněji. 

+ Teplo domova. Zateplení přímo uvnitř cihly a struktura cihly samotné z ní dělá unikátní stavební materiál s tepelně-akumulační schopností. V kombinaci se správným řešením vytápění lze ušetřit i na nákladech za vytápění nebo chlazení.

+ Zdravý domov z přírodního materiálu. Při výrobě cihel se nepoužívají chemikálie, lepidla ani mořidla. Do svých plic tak nevdechujete žádné nečistoty. Cihly jsou zároveň šetrné k přírodě, jedná se o ekologický materiál, při jehož výrobě je minimalizováno jakékoliv znečištění ovzduší. 

+ Investiční hodnota. Cihly mají rovněž dlouhou životnost, a tak je cihlový dům skvělou investicí do budoucna i pro následující generace. Navíc se snadno rekonstruuje, a to nezávisle na dodavateli. Cihla je také velmi levná na údržbu a lze ji používat opakovaně. Z hlediska ESG je recyklace cihel velmi důležitým bodem. Zkrátka, kdo staví pořádně, tomu se čas i peníze vždy vrátí.

Více na www.cscm.cz

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *