Samozřejmostí se postupně staly ucelené systémy nejen pro hrubou stavbu, ale i další stavební konstrukce. S vyřešenou vzájemnou provázaností a hlavně kompatibilitou jednotlivých prvků i montážních celků. Stavebnice do sebe dobře zapadajících staviv vytváří soudržnější leporela, velmi přesně strojově vyrobené zdicí komponenty citelně snižují i spotřebu spojovacího materiálu, výrazně se zkracují procesy „zrání“ zdiva a mnohé stavební úkony už téměř nijak neomezuje počasí. Šetří se čas – tedy finance, rukodělná práce – finance, pracovní síla -v důsledku rovněž peníze. Kromě toho objednávka kompletního konstrukčního „balíčku“ jedné značky, z jednoho distribučního místa a v jedné dodávce s sebou nese i nespornou výhodu garancí.

Technicky vyspělé stavebnictví dnes kromě cihel, zdicích bloků či tvárnic nabízí i pestrý doplňkový sortiment. Od speciálních tvarovek přes překlady, omítky, lepicí hmoty, montážní příslušenství, speciální pracovní nářadí, pomůcky atd. Kompletní řešení stavby z jednoho materiálu zajišťuje homogenní chování vystavěné konstrukce.

Přesto je na každé stavbě důležité ohlídat dodržení předepsaných technologických postupů, a to nejen s ohledem na kvalitu díla, ale i kvůli zárukám. Zjednodušeně řečeno, jeden jediný nevhodně zvolený konstrukční prvek (nebo i výrobek jiné značky) může v materiálové skladbě zmařit funkčnost celého systému. Proto je třeba volit materiály a technologie, které spolu souzní, fungují a které neupřednostní své, byť špičkové vlastnosti na úkor jiných.

Není cihla jako cihla

K tradičním a stále nejpoužívanějším materiálům patří cihlářské výrobky v nejrůznějším provedení. Díky technologickému pokroku ve výrobě dosahují moderní cihelné bloky při zachování pevnostních charakteristik velmi dobrých zvukověizolačních a akumulačních vlastností. Tenkovrstvé zdění navíc garantuje vysokou přesnost i značnou produktivitu práce.

Velkoformátové zdicí prvky pro obvodové konstrukce se vyznačují výbornými tepelněizolačními vlastnostmi, což je záležitost struktury cihel se systémem svislých dutin, které jsou navrženy tak, aby kladly co největší odpor při prostupu tepla. Samotný cihlářský střep je odlehčený množstvím jemných pórů (vznikají v procesu vypalování po vyhoření různých odlehčujících přísad), které podstatně zvyšují tepelněizolační vlastnosti cihel. Vzniku tepelných mostů zabraňuje moderní systém svislých spojů – pero a drážka. Nesporným plusem je pak vkládaná tepelná izolace (Porotherm – minerální vata, Heluz – polystyren), umožňující zdění jednoplášťových obvodových konstrukcí domů v pasivním standardu i bez zateplení.

Také čtěte: 7 důvodů, proč postavit dům z cihly

Vývoj směřuje k jednoduchosti

Co si můžeme představit pod pojmem ucelený stavební systém, jaké jsou jeho výhody a s čím vším vám výrobce na stavbě svépomocí může pomoci? Všichni významní výrobci stavebnin (Wienerberger, Heluz a další) proto kromě svých produktů nabízejí stavitelům odborníky psané a dokonce i laikům povětšinou srozumitelné „manuály“, publikace a praktické průvodce stavbou a kromě toho organizují a nabízejí pravidelné a veřejnosti přístupné přednášky a školení na téma, jak postavit dům krok za krokem či jak se vyznat v sortimentu staviv. Lze i přímo využít služeb technických poradců a hlavně praktickou pomoc specializovaných týmů přímo na staveništi.

Odpovídá<strong> Ing. Filip Bosák</strong>, manažer technického poradenství společnosti Heluz
Proč jste se jako výrobci cihel vůbec rozhodli řešit problematiku komplexnosti stavební systému?

Hlavní výhodou komplexnosti cihelného systému Heluz je jednodušší projektování objektu a především zjednodušení samotné výstavby. Stává se z ní jednoduchá skládačka, jakési lego pro dospělé a zákazníci komplexní nabídku výrobce velmi vítají. Navíc mají od nás záruky, že jednotlivé prvky na sebe navazují a mají stejné technické parametry, máme vyřešené systémové detaily, za které ručíme, takže zákazník i projektant se mohou spolehnout, že řešení bude fungovat a nehrozí problémy. Pokud by stavebník použil bloky z různých materiálů (třeba keramiky, plynosilikátu), bude nucen obtížněji řešit například návrh omítek, neboť každý materiál má jinou pružnost, jinou roztažnost, chová se jinak.

Co všechno v rámci svých konstrukčních stavebních systémů stavebníkům nabízíte?

Preferujeme zdravé dýchající jednovrstvé konstrukce, proto vyrábíme tepelněizolační cihly Family pro obvodové zdivo, které již od šířky 44 cm stačí pro nízkoenergetické domy bez potřeby dodatečného zateplení. Nabízíme však i cihly Family 2in1 plněné polystyrenem, které již míří do staveb pasivního standardu. Ke všem cihlám existují doplňky k vyzdění ostění, pro různé převazby rohu apod., které ctí modulovou řadu 25 cm, což zjednodušuje a zrychluje stavbu a snižuje prořezy. Heluz vyrábí i příčkové zdivo – zejména akustické tvarovky. Přelomovým produktem byla AKU Kompakt 21 broušená, což je bezkonkurenční cihla pro mezibytové příčky. S pouhými 21 cm dosahuje z pohledu zvukověizolačních vlastností kvalit klasické třicítky.

Vyrábíme stropní systém Miako a keramobetonové panely, které lze použít i na těžkou šikmou střechu jako pasivní ochranu před letním přehříváním objektu. S tím samozřejmě souvisí nosné roletové a žaluziové překlady se schránkou pro roletu či žaluzii s integrovanou tepelnou izolací. Nelze opomenout komínové systémy pro různé druhy spotřebičů, sortiment doplňují také lepidla a pěny.

Stavební trh negativně ovlivňuje nedostatek kvalifikovaných sil a stavebník je chtě nechtě nucen k svépomocnému stavění. Existují však činnosti (např. velmi přesné založení stavby a mnoho dalších), kde se bez odborného poradenství, ne-li přímo praktické pomoci, nelze obejít. Co v tomto smyslu nabízíte a jak „pomocnou ruku“ veřejnost přijímá a využívá?

Projektantovi nebo investorovi zpracujeme cenovou nabídku a výkaz materiálů, jsme schopni zhotovit kladečské plány pro keramické stropy, vypracovat požárně bezpečnostní řešení či průkaz energetické náročnosti budovy, spočítáme spalinovou cestu, stavebníci mohou využít služeb našeho statika. Během přípravy jsou k dispozici naši techničtí poradci, kteří pomáhají s detaily. Zpracovali jsme Heluz Technickou příručku pro projektanty, investorům nabízíme Prováděcí příručku s fotografiemi a pracovními postupy, přičemž obojí lze stáhnout i na webu. Novou službou je možnost online sledování zakázky na www.heluz.cz.

Velmi žádaná je možnost účasti technika přímo na stavbě (provede přesné založení stavby a seznámí vás i s dalšími postupy, jako je zakládání rohů, různých vazeb nebo ostění), kterou využívá až 90 % svépomocných stavebníků. Během stavby pak lze kdykoli oslovit technického zástupce v dané lokalitě, který opět přijede na stavbu a poradí.

Mohlo by se zdát, že v sortimentu staviv a konstrukčních prvků už prakticky není co nabídnout (sortiment zahrnuje stavbu prakticky od základů až po střechu). Kam podle vás bude další vývoj směřovat?

Vývoj směřuje k tomu, aby stavba byla co nejjednodušší, všechny nové broušené prvky se mohou zdít na pěnu, stavba se zjednodušila, urychlila. Samozřejmě, že neustále inovujeme, vylepšujeme vlastnosti výrobků z hlediska tepelněizolačních vlastností, akustiky atd. Výrazný vývoj probíhá v servisu a ve službách.

Nepřehlédněte: Pálená cihla je základem zdravého bydlení

Zdroj foto: archiv

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *