Tento článek (díl 2.) je věnován běžným problémům s domy, kdy se majitel nejprve rozhodl pro dřevostavbu a posléze se rozhodl fasádu doplnit cihelným obkladem. Probereme také některé výhody a nevýhody tohoto řešení a způsoby, jak se vyvarovat problémům, který tato další vrstva v sendvičové konstrukci muže přinést.

Žádná vzduchová mezera

Jestliže jste se rozhodli, že vnější obálka budovy bude cihlová a vnitřní ve formě dřevostavby, pak jste zvolili poněkud náročnější technologii. Nesmíte zapomenout na odvádění vlhkosti z takové konstrukce.

Proudění vzduchu za cihlovou zdí je pro řešení vlhkosti zásadní. Voda je zdaleka nejčastější příčinou poškození domu. Proto je tak důležité mít technické řešení, jak se s ní vypořádat. Mezi zadní stranou cihel a vnějším pláštěm stěny udržujeme mezeru alespoň 1 cm.

Důležité je ponechat několik otevřených otvorů, které procházejí přímo skrz zeď v horní a spodní části cihel. Tyto malé otvory umožňují cirkulaci čerstvého vzduchu. Pokud tyto otvory nemáte, vzduch nebude moci správně cirkulovat, což znamená, že cihly nebudou tak dobře vysychat.

Na samé spodní straně zdi – soklu – plastový nebo kovový lem zachycuje vodu, která stéká po cihle, a odvádí ji ven malými odtokovými otvory. Odtokové otvory by měly být rozmístěny přibližně každé čtvrté cihle. Také nad všemi dveřmi a okny jsou umístěny otvory a oplechování, které je chrání před vodou.

Vzduchová mezera za cihlovou zdí má dvě hlavní funkce. Proudění vzduchu pomáhá vysoušet vlhkost nasáklou do cihel. Cihly jsou porézní a absorbují vlhkost jako houba. Na lícové straně cihly je dostatek vzduchu, který ji pomáhá vysušovat, ale na zadní straně nikoli. Mezera umožňuje proudění vzduchu na obou stranách cihly, což ji rovnoměrně vysušuje.

Vlhkost nasáklá do cihly bude odtékat z obou stran, z lícové i zadní strany. Nechcete, aby se voda dotýkala domu, takže vzduchová mezera poskytuje vodě místo, kam může bezpečně odtékat. Začleněním vzduchové mezery pomůžete předejít jednomu z hlavních problémů cihlových domů, kterým je voda.

Bez parozábrany

Parozábrana je další nezbytnou součástí dřevostavby opláštěné cihlou. Pomáhá zabránit tomu, aby voda, která se dostane za cihly, poškodila váš dům. Každá dřevostavba, bez ohledu na typ zvoleného sendviče, by měla mít kvalitní parozábranu. Fólie doplněná klempířskými prvky poskytují dobrou ochranu a bariéru proti vodě a vlhkosti. Parozábrany i vzduchové mezery za cihlovými zdmi pomohou zabránit škodám způsobeným vodou, jako je hniloba a plísně, které vedou k degradaci cihel a malty.

Také čtěte: Chyby při obezdívání dřevostaveb – 1. část

Žádné dilatační spáry

Toto je další příklad špatné instalace, která je jedním z hlavních problémů cihlových domů. Skutečné cihlové zdi mají během prvních několika let výstavby určitou dilataci. Rovněž podléhají určité krátkodobé roztažnosti a smršťování v důsledku působení povětrnostních vlivů. Abyste tuto přirozenou roztažnost a smršťování umožnili, potřebujete dilatační spáry. Ty pomáhají předcházet vzniku trhlin a případnému poškození vodou.

Mějte na paměti, že dilatační spáry jsou určeny pro velmi dlouhé stěny. Ne všechny cihlové domy potřebují dilatační spáru. Cihlový dům s krátkým rozpětím stěn je pravděpodobně nebude potřebovat. Dokonce i velké domy mají obvykle architektonické detaily, které rozdělují stěny na menší části, což eliminuje potřebu dilatačních spár. Pokud však máte dům nebo budovu s dlouhými cihlovými stěnami s velkým rozpětím, pak byste je pravděpodobně měli do projektu zahrnout.

Dilatační spáry by měly být vyplněny a poté utěsněny tmelem. Dilatační spáry by se v žádném případě neměly vyplňovat maltou nebo dřevem. Dilatační spáry umístěné v blízkosti okenních nebo dveřních otvorů mohou způsobit statické problémy, proto je důležité je správně umístit.

Dilatační mezera se často označuje jako kontrolní spára. Stejné spáry jsou součástí většiny větších staveb. Například betonové terasy mají kontrolní spáry vyříznuté. Bez těchto spár může beton snadno popraskat. Totéž platí pro cihlové domy. Cihlové zdi jsou pevné a pnutí může způsobit praskliny v cihlách nebo maltových spárách.

Vazby cihel

Chybějící vazby cihlových zdí jsou dalším z častých problémů cihlových domů. Vazby cihlových zdí se u cihlových domů používají již od 19. století. Dnes se používají vazby z vlnitých pozinkovaných ocelových pásů. Jeden konec vazby je přibit skrz opláštění do svorníku a druhý konec jde do maltové spáry. Vazníky pomáhají ukotvit cihlovou zeď k domu, což jí přidává větší pevnost. Podotýkám, že stále hovoříme o skladbě, kdy cihly tvoří vnější obálku budovy a pod nimi je servisová dřevostavba.

Vazby cihlové zdi plní několik základních funkcí:

  • zajišťují spojení mezi domem a cihlovým obkladem,
  • přenášejí část bočního zatížení z cihel na rám domu, což stěnu zpevňuje,
  • v některých případech umožňují malý pohyb v rovině,
  • pomáhají zabránit diferenciálnímu pohybu.

Cihlové vazby nejsou po dokončení zdi vidět, ale můžete hledat známky toho, zda byly instalovány nesprávně nebo zda byly při stavbě cihlové zdi vynechány. Pokud se cihlová zeď při zatlačení jen trochu pohne nebo vidíte praskliny na podivných místech, je to známka chybějících nebo špatně instalovaných vazeb. Zeď s chybějícími vazbami můžete opravit pomocí kotvy.

Při stavbě věnujte pozornost správnému rozmístění, upevnění a vyrovnání vazeb. Pokud chcete, aby cihlové vazby dobře sloužily, musí být správně nainstalovány.

Související článek: Jak se staví z cihel – 3. díl: Vazba cihel

Problémy s oplechováním

Problémy s oplechováním jsou jedním z nejčastějších problémů, které nacházíme u cihlových domů, a jsou další potenciální příčinou poškození vodou. Špatné, chybějící nebo nesprávně instalované oplechování může vést k velkým škodám. Oplechování chrání dům před pronikáním vody způsobem a v oblastech, které parozábrany nechrání. Ochrana proti vodě je kombinované úsilí a oplechování hraje velkou roli.

Obvykle je oplechování kovové, ale existuje i v jiných formách. Poskytuje další ochrannou vrstvu kolem míst, která jsou nejvíce náchylná k pronikání vody, jako jsou okna, dveře, střešní okna, větrací otvory a komíny. Doplňuje další ochranné prvky, jako je parozábrana, membrány, těsnicí pásky a těsnění. Správné oplechování za cihlovými zdmi je velmi důležité.

Oplechování není drahé ani náročné na instalaci, ale z nějakého důvodu se na něj často zapomíná. Důvodem je především neznalost toho, jak důležité je oplechování z hlediska zmírnění dopadů vody a jak škodlivá může být voda pro dům.

U cihlových domů je lemování šedou zónou. Obvykle instaluje oplechování stěn a parozábranu firma provádějící obklady, ale v tomto případě vám obklady nainstalují zedníci. Ti obvykle nejsou vyškoleni v tom, jak správně instalovat oplechování, takže je naším úkolem jako stavebníka ujistit se, že vědí, kde a jak chceme, aby bylo veškeré oplechování instalováno. Ujistěte se, že je veškeré oplechování nainstalováno ještě před pokládkou cihel. Správně nainstalované oplechování vydrží stejně dlouho jako cihlové zdi.

Ujistěte se, že používáte kvalitní oplechování, které nedegraduje. Nákup levného oplechování není oblastí, kde se dá ušetřit.

Nejčastější problémy s lemováním

Chybějící, nekvalitní nebo nesprávně instalované oplechování používané na cihlových domech je velkým problémem a vede k nejrůznějším problémům s vodou. Příčin je celá řada, proto jsme si řekli, že uvedeme ty nejčastější.

  • Nesprávná instalace. Pokud je oplechování kvalitní a na správném místě, ale není správně nainstalováno, pak nezastaví vodu tak, jak by mělo. Ujistěte se, že jste překontrolovali všechna oplechování oken, dveří, větracích otvorů, paluby a komína, protože to jsou nejčastější problémové oblasti. Správné detaily oplechování a ohyby jsou rozhodující pro zabránění vnikání vlhkosti.
  • Chybějící oplechování. To je bohužel častější, než si myslíte. Zejména kolem rohů a v místech napojení střechy a bočních stěn. Zkontrolujte oplechování soklu u paty cihlových zdí, protože je důležitou součástí odvádění vody od domu.
  • Chybějící koncové okapátek. Instalace koncových okapátek na oplechování je rovněž důležitou součástí systému, proto ji nepřehlížejte. Jejich absence u všech vodorovných oplechování může způsobit prosakování vody do zdí.
  • Špatná kvalita. Špatné oplechování je dalším problémem, který nacházíme. Za předpokladu, že vše děláte správně, pokud se vaše oplechování za 5-10 let zhorší, pak už příliš nezabrání vodě, aby poškodila konstrukci domu.

Většina stavitelů se setkala se skvrnami od vody na rámování v podkroví vedle komínů a kolem oken, dveří a větracích otvorů. Příčinou je téměř vždy špatné nebo chybějící oplechování a izolace. Při stavbě nového domu se tomu dá snadno předejít, ale později je to drahé, takže se ujistěte, že jste to udělali správně hned napoprvé.

-jik-

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *