Chyby a nedostatky v projektu, týkající se technických instalacích při stavbě pasivního domu, zásadně ovlivňují výsledek hotového díla. Ukážeme si, jaké jsou nejčastější chyby při elektroinstalacích, při rozvodech vody, plynu, vzduchotechniky apod. Řekneme si také, co může při instalacích ovlivnit vzduchotěsnost obálky budovy, aby splňovala podmínky Blower door testu.

Technické instalace nám v domě zajišťují nejen osobní hygienu, ale veškerý komfort samotného bydlení. Bez rozvodů vody, odpadů, elektroinstalace a vzduchotechniky si dnes již nedovedeme představit standardní bydlení. Jsme zvyklí si rozsvítit, uvařit si ranní kávu, umýt se v koupelně nebo si pustit jedním tlačítkem vytápění. Stejně tak si pustit myčku na nádobí, zapnout si televizi nebo brouzdat po internetu přes domácí wi-fi.

Co všechno se za těmito „běžnými“ věcmi skrývá a jak mohou technické instalace ovlivnit vlastnosti energeticky pasivního domu? V následujících řádcích si to rozebereme především z technické stránky.

Nucené větrání a rekuperace

Můžeme začít třeba často zmiňovanou rekuperací, tedy nuceným větráním se zpětným získáváním tepla. Jedná se o systém vzduchotechnické instalace, bez kterého energeticky pasivní dům nelze navrhnout (stejně tak nízkoenergetický). Pro hygienicky vhodné bytové prostředí, je nutné vyměnit jednou za dvě hodiny celý objem vzduchu v obývacích místnostech. Toho nelze dosáhnout ani sebe dokonalejším otevíráním oken. Při tomto typu větrání pak navíc dochází k vysokým energetickým ztrátám. Z celkové potřeby energie na vytápění domu se může jít až o 50 %. Použití nuceného větrání s rekuperací tepla je tedy nezbytné nejen pro energeticky pasivní domy, ale můžeme říci, že je vhodné pro všechny typy staveb.

Aby zpětné získávání tepla při větrání bylo co nejúčinnější, je potřeba zajistit vzduchotěsnost obálky budovy. Netěsnosti by způsobily, že by přes konstrukce docházelo k přisávání vzduchu, což snižuje efektivitu rekuperace a zároveň může vést k vlhkostním problémům. Tyto netěsnosti mohou způsobovat, zejména v zimním období, nežádoucí kondenzaci uvnitř konstrukce.

Podrobný projekt a šikovní řemeslníci

Rozvody instalací zasahují do stavebních konstrukcí a mohou tak výrazně ovlivnit jejich užitné vlastnosti. Jednou z nejčastějších chyb je, že řemeslníci na stavbě nejsou dostatečně proškoleni a seznámeni s pracovními postupy při zhotovování technických instalacích u pasivních domů. Na stavbách chybí podrobný projekt technických instalací a často chybí i stavební dozor v době, kdy se zhotovují potřebné rozvody.

Pokud se samotnému provádění instalací nevěnuje dostatečná pozornost, pak nemusí dům projít „testem kvality“ – tzv. testem vzduchotěsnosti obálky budovy (blower door test). Špatně zhotovené instalace a vzniklé netěsnosti, tak neumožní dosáhnout standardu pasivního domu.

Proto se doporučuje, po dokončení instalací a hlavních prvků vzduchotěsnící vrstvy (omítek, osazení oken, zhotovení tropů), provést kontrolní blower door test. V této fázi stavby se dají najít netěsnosti a je reálné je opravit. Po dokončení domu je opravitelnost netěsností velmi malá, extrémně obtížná a v některých situacích již nemožná.

Základní doporučení

Elektroinstalace. Je potřeba se vyhnout velkým svazkům kabelů prostupujících např. podlahou či obvodovou stěnou. Kabely vedené po podlaze je nutné vést kousek od zdi tak, aby se za nimi mohla nahodit omítka. Elektroinstalační krabice se musí „utopit“ do sádry případně se mohou používat vzduchotěsné elektroinstalační krabice. Konce chrániček kabelů je nutné po usazení kabelů utěsnit. Neutěsněné chráničky jsou velmi dobrými „vzduchovody“, které mají velký vliv na těsnost obálky budovy jako celku. Pro připomenutí – drážky pro kabely se zhotovují pomocí drážkovaček, aby zásah do stěny byl co nejmenší a aby se vzniklá drážka dalo snadno zapravit.

Vodovodní a odpadní instalace. Ležaté rozvody je potřeba vést v dostatečné vzdálenosti od zdi, aby se nechaly provést omítky až k hrubé podlaze. Obecně se nedoporučuje zabudovávat potrubí např. odpadní do stěn. Vhodnější je, v místě vedení potrubí do dalšího patra, zdi nejprve omítnout a poté na kotvy připevnit potrubí před samotnou stěnu. Před zhotovením přizdívek je vhodné stěnu nejprve omítnout a poté postavit předstěnu např. se zabudování modulu závěsného WC.

Vzduchotechnické potrubí. Při průchodu stěnami je nutné používat „tvrdé“ trubky nikoliv „flexi“ trubky, aby se prostupy nechaly precizně začistit buď omítkou popř. oblepit vzduchotěsnící páskou.

I na detailu záleží

Technické instalace a jejich kvalitní provedení mají zásadní vliv na dosažení standardu energeticky pasivního domu. Obecně platí pravidlo, že čím méně zásahů se provede do obvodových konstrukcí, tím je menší riziko vzniku chyby. Proto je již v projektové přípravě potřebné věnovat rozvodům instalací dostatečnou pozornost. Tu je nutné během realizace stavby zkoordinovat mezi jednotlivými profesemi a samotnými řemeslníky. Dnes jsou na trhu dostupné prvky a materiály zajišťující dobrou vzduchotěsnost detailů kolem technických instalací. Tato opatření se finančně mohou podílet na rozpočtu u menšího rodinného domu kolem 20-30 tis. Kč, tedy v celkovém rozpočtu stavby se jedná o velmi malou položku.

Složitosti u cihelných staveb

Podcenění detailů při technických instalacích často způsobí, že se tak nemusí splnit požadovaná kritéria pro energetický standard pasivního domu. Může tak být zmařeno značné úsilí i investiční náklady na stavbu. V konečném důsledku se můžeme připravit i o kýžený komfort bydlení a zvýšení finančních částek za vytápění. V případě cihelných staveb nejsou detaily kolem technických instalací tak složité. Při respektování základních pravidel a znalostí při navrhování a provádění technických instalací jsou pak i dobře zvládnutelné.

-jik-

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *