Sjednocení materiálů na fasádách a střeše se může na první pohled jevit jako jeden z prvků moderní architektury. Ve skutečnosti se tak staví domy už od nepaměti, jen tomu tak nebylo zvykem říkat. Víte například, z čeho je postaven tzv. dům s celokeramickou obálkou?

Ač výrobci někdy používají takto umělecky znějící název, domy s celokeramickou obálkou jsou ve skutečnosti domy postavené z pálených cihel uzavřené střechou se skládanou krytinou z pálených tašek.

To je typ stavby, která má za sebou desetiletí tradice a zároveň je stále moderní. Stavebníkům totiž nabízí mnoho výhod, technických i ekonomických. A navíc, kdo chce s materiály na bázi keramiky v domě pracovat ještě více, může přidat i keramické obklady a podlahy.

Přednosti staveb s celokeramickou obálkou

„Mezi výhody tohoto řešení patří lepší a delší akumulace tepla v domě v zimě a při dostatečně silném obvodovém zdivu funguje stejně tak i v létě. To znamená, že dům lépe udrží chlad. Jsou to také trvanlivější materiály, pokud nás zajímá hledisko, jak dlouho bude stavba sloužit. Zároveň pak budova představuje i menší ekologickou zátěž, protože při použití správných prvků pro konstrukci obvodových stěn můžeme vypustit i dnes tolik používané kontaktní zateplení z minerální vlny nebo polystyrenu,” vypočítává některé z předností domů s celokeramickou obálkou projektantka Martina Karafiátová z architektonického ateliéru StAr.

Cihla jde s dobou, umí zateplit i odvést páru

„Dnešní výrobky jsou z pálené hlíny, ale struktura tvarovek je již zcela jiná. Pomocí děrování (voštin) dosahujeme vysokých tepelných odporů, spolu s akumulací a difuzí získáváme velice moderní produkt, který není potřeba zateplovat. Dalším novým směrem je plnění cihelných výrobků keramickou minerální vlnou, kde má zákazník na malé tloušťce stěny vysoký tepelně izolační komfort,” vysvětluje podrobněji Daniel Uskokovič ze společnosti Wienerberger.

Komplexní řešení od jednoho dodavatele

Při stavbě cihlového domu s využitím zdícího systému od jednoho výrobce má stavebník jednu obrovskou výhodu – a v nemalé míře uspoří čas – v tom, že získá od jednoho dodavatele komplexní řešení včetně všech potřebných systémových prvků. Od výrobce má záruku, že jednotlivé stavební prvky na sebe dobře navazují a společně dohromady fungují. Mnozí mu dokonce i ochotně poradí a pomohou s projektováním celé stavby a s řešením nejrůznějších částí stavby.

„Pokud by stavebník použil bloky z různých materiálů (třeba keramiky, plynosilikátu), tak bude například obtížněji řešit návrh omítek, protože každý materiál má jinou pružnost, jinou roztažnost, prostě chová se jinak,” vysvětluje Filip Bosák ze společnosti Heluz.

O kvalitě cihlových domů se skládanou střešní krytinou z pálených tašek pak hovoří podle architekta Jana Beka z atelieru BekArch vysoké procento takových staveb v naší republice. „Cihelná výstavba je dle mého také asi nejlevnější,” říká.

„Další předností je, že cihelné zdivo a tašky jsou při pokládání méně náročné na dokonale přesné provedení, než je tomu například u dřevostaveb, u nichž je třeba více dbát na správné provedení vrstev obvodového i střešního pláště a jejich napojení,” podotýká Martina Karafiátová.

Stálobarevnost pálené střešní krytiny

Jednou z velkých výhod, na kterou upozorňují výrobci střešní krytiny z pálené hlíny, je nejenom její trvanlivost, ale také stálobarevnost. Kromě toho má pálený střep vysoký tepelný odpor, vynikající akumulační vlastnosti a příznivý součinitel prostupu vodních par. „Glazura je pak tím, co pálenou tašku zušlechťuje na nejvyšší možnou míru. Navíc ji zpevňuje a chrání. Střecha s takovou úpravou zůstává po celou dobu životnosti stejná díky tomu, že déšť opláchne povrch tašky od prachu a případných dalších nečistot,‘ říká Jakub Dressler ze společnosti Bramac.

Hodí se všude

Za další z výhod staveb s celokeramickým pláštěm je možné považovat i jeho univerzálnost použití na celém území naší republiky. Není prostředí, kde by tento typ stavby nepředstavoval dobré řešení, ať již z technického nebo třeba i vizuálního hlediska.

„V horských oblastech může být v případě požadavku například realizována předstěna s dřevěným obkladem. Ve městech se mohou realizovat různé vizuálně odlišné předstěny. Například i s motivem cihelných pásků apod.,” nabízí Jan Bek.

Ekologické hledisko

Domy postavené z materiálů na bází pálené hlíny jsou zajímavé i z hlediska jejich budoucího ekologického dopadu. „Cihlové domy e4 jsou ekologické a k přírodě ohleduplné, jelikož cihly, střešní krytina, obkladové pásky a dlažby jsou vyráběny z pálené hlíny, jež je recyklovatelná,” říká Daniel Uskokovič.

Jistou nevýhodou pro některé stavebníky může být větší časová náročnost stavby cihlového domu. V porovnání například s dřevostavbami, případně s objekty monolitickými či prefabrikovanými, které je dodavatel schopen na místě zkompletovat doslova za pár dní, si stavba cihlového domu prostě žádá jistý čas.

„Cihly a tašky mají také určité skladebné rozměry, které je třeba dodržet, protože přířezy u tašek nebo cihel jsou pracné a někdy i neekonomické. Dále, kvůli váze takové stavby je nutné zvolit vhodný typ založení a správně je dimenzovat s ohledem na geologické podmínky daného místa,” upozorňuje Martina Karafiátová. „Cihelná výstavba je limitující v určitých rozponech atd., ale pro klasický, standardní dům je plně dostačující,” ujišťuje Jan Bek.

Zdroj: Novinky.cz

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *