Pokud jste vlastníky nebo spoluvlastníky bytového domu mimo Prahu a trápí vás úniky tepla, není nic snazšího než ho zateplit z evropských peněz. Dotaci lze získat z integrovaného regionálního operačního programu, zkráceně IROP. Tento program se nevztahuje pouze na bytové domy v Praze. Na ně myslí podobně zamřený program Nová zelená úsporám.

Památkově chráněné objekty jsou zvýhodněny

Program podporuje jak dílčí opatření, tak celkové renovace. Peníze můžete získat rovněž na výměnu zdroje a instalaci nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla. Pokud žijete v památkově chráněném objektu, získáte odpovídající snížené požadavky na energetickou náročnost měněných prvků. Stát tak chce předejít situacím, kdy je v rámci chvalitebného záměru snížit energetickou účinnost budovy, zničena historická fasáda domu. Takové jevy byly k vidění především v devadesátých letech a stát na naléhání architektů a urbanistů musel podmínky dotačních programů upravit tak, aby historicky cenné objekty dovedl lépe chránit.

Kdo má nárok na dotaci

Dotační titul se vztahuje na společenství vlastníků jednotek v bytovém domě a na ostatní vlastníky bytových domů, kromě fyzických osob nepodnikajících. Výzva je průběžná a žádost je možné vyřídit v místně příslušném regionálním centru rozvoje.

Dotace je zaměřena na zlepšení tepelně technických parametrů stavebních konstrukcí, které tvoří obálku budovy, to znamená zateplení obvodových stěn, stropu, podlahy, střechy a výměnu oken a dveří.

Peníze dostanete také na prvky exteriérového stínění a instalaci nuceného větrání se zpětným získáváním tepla.

Čtěte také: Nová zelená úsporám cílí na pasivní domy

Existují tři oblasti podpory, od 40 do 20 procent

Kategorie podpory jsou podobné jako v Nové zelené úsporám a jsou rozděleny do tří oblastí. Nejvyšší dosahuje 40 % uznatelných nákladů za předpokladu, že zateplení konstrukcí přinese 40% úsporu energie a dům bude následně patřit do kategorie B. O deset procent nižší podporu dostane majitel bytového domu, pokud dosáhne 30% úspory energie a dům bude po této úpravě patřit do kategorie C. Nejnižší dotaci ve výši 20 % uznatelných nákladů přinesou úspory na zateplení konstrukcí ve stejné výši. Jsou zde ale přísnější parametry zateplených konstrukcí.

V roce 2020 došlo k řadě změn, které zjednodušily podání žádosti o podporu a následnou administraci projektu.

Méně sledovaných ukazatelů zatraktivnilo program

Objevil se nižší počet ukazatelů povinných k výběru a k naplnění. Některé ukazatele budou sledovány a vyhodnocovány pouze interně, což znamená, že jejich nesplnění nebude postihováno. Zjednodušil se i základní dokument, nazývaný krycí list, který slouží jako součást pro hodnocení. Úkolem krycího listu je snadné získání údajů pro vyhodnocení a zároveň žadateli významně pomůže s výčtem opatřené, které jsou povinné k realizaci.

Další změnou je, že podle nových pravidel je novým oprávněným příjemcem i bytové družstvo jako správce budovy. Tedy nikoliv pouze jako výlučný vlastník, jako tomu bylo v předchozí výzvě. Došlo taktéž k rozšíření způsobilých výdajů pro projekt v režimech mimo veřejnou podporu.

Došlo i na zjednodušení režimu de minimis

Řada majitelů jistě přivítá i zmírnění definice bytového domu. Nadále ale platí, že dům musí být určen k užívání jako bytový dům a musí být v katastru nemovitosti zapsán jako bytový dům nebo objekt k bydlení.

Společenství vlastníků jednotek a fyzické osoby podnikající mohou nově za určitých okolností, kdy bytový dům nebo některé jeho prostory nejsou pronajímány, žádat i mimo režim veřejné podpory a de minimis.

Oldřich Janeba
Foto: iStock

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *