Mnoho výrobců, institucí, zkušeben a vědců se snaží hledat a zlepšovat a posouvat technologické hranice možného i v oblasti akustického útlumu stavebních materiálů. Dříve šel pokrok mnohem snadněji a dnes i s využitím nejmodernějších metod a techniky jde posouvání těchto hranic již pouze velice obtížně a každé drobné zlepšení je vykoupeno lidským úsilím a mnoha vynaloženými prostředky.

Může se tedy zlepšení o jeden decibel (dB) zdát jako titěrná změna, ale z hlediska akustiky to může představovat obrovský skok a nové možnosti. Je to dáno zejména vlastnostmi hluku a jeho logaritmickou křivkou, která s každým dalším dB navíc nese mnohem větší část energie a její utlumení je tak s větší intenzitou stejně tak nesnadné.

Zejména lidé, kteří navrhují, realizují a měří akustiku na stavbách, o tom vědí své. I při podkročení právě o 1 dB pod normou stanovené požadavky může být celé úsilí stavby znehodnoceno a přinést nemalé finanční a právní důsledky pro většinu zúčastněných, a to jak přímo, tak i nepřímo. U naší společnosti Wienerberger s.r.o. jsme si to plně vědomi a děláme vše pro to, aby naše akustické výrobky a nejenom ony, mohly být správně zabudovány dle příslušných požadavků. Neomezujeme se pouze na běžné předpisy, ale ověřujeme, měříme a vydáváme nová doporučení na základě nejnovějších poznatků, na kterých spolupracujeme s řadou odborníků a hledáme ty nejlepší řešení nejenom z hlediska akustiky, ale i realizovatelnosti. Velice snadno se dá navrhnout komplikované řešení, které je z hlediska akustiky výborné, ale už při malé odchylce v montáži může být z ideálního řešení katastrofa. Z tohoto důvodu používáme jednoduché a vyzkoušené postupy, které zvládne po krátkém zaškolení i laik.

Je tedy ten 1 dB opravdu tak zásadní? Ano je, například při hladině hluku 50 dB, rozdíl – 1 dB může člověk vnímat jako snížení hluku až o 10 %. Zároveň může změnit dispozici celé budovy, ušetřit nebo naopak zabrat prostor, či prodražit nebo zlevnit stavbu.

Uvedu příklad na zdivu z řady AKU, Porotherm 19 AKU a Porotherm 19 AKU Profi / Profi Dryfix. Jedná se o zdivo, resp. i o samotnou cihelnou akustickou tvarovku, u které se podařilo v letošním roce dosáhnout výrazného zlepšení o 1 dB na základě řady vylepšení na cihelném střepu. Kvalitnějších parametrů se dosáhlo změnou výrobní směsi, jejím zpracováním a samotným procesem výroby, který představuje zvládnutí mnoha disciplín. To umožnuje celou řadu nových možností ve stavbách.

Od použití rychlejší a přesnější technologie broušených cihel (Profi) až po použití širšího typu omítkových systémů v menších tloušťkách. A zároveň ušetřit prostor při řešení dispozic objektů. Je možné tak klientům nabídnout širší spektrum možností pro zdivo.

U tohoto konkrétního zdiva z cihel Porotherm 19 AKU a Porotherm 19 AKU Profi / Profi Dryfix nebylo dříve možné provádět mnoho typů staveb a konstrukcí, a to zejména ve veřejné sféře staveb. Pokud jste řešili konstrukce v nemocnicích, hotelích nebo školách, zkrátka všude tam, kde je požadavek na akusticky dělicí konstrukce dle ČSN 73 0532:2020 na stavební neprůzvučnost R´w= 47 dB, bylo vždy nutné použít zdivo na maltu Porotherm 19 AKU. Při použití broušeného zdiva bylo nutné volit větší tloušťky zdiva a ubírat tak drahocenný prostor, který by šlo jinak využít efektivněji.

Navýšení hodnoty o 1 dB, umožnuje použití pro tyto konstrukce veškerých variant zdiva Porotherm 19 AKU a Porotherm 19 AKU Profi / Profi Dryfix při použití oboustranné vápenocementové omítky v tl. 15 mm. Pak lze zajistit požadavek normy na požadovanou stavební neprůzvučnost R´w = 47 dB v celém spektru zdiva Porotherm v tl. 190 mm. Není tak nutné volit v případě broušené technologie širší zdivo a ubírat si prostor.

Při požadavku na vyšší standard omítek, kdy je požadavek na sádrové omítky v tl. 10 mm, je i v tomto případě možné použití zdiva Porotherm 19 AKU v broušené variantě Profi zděného na tenkovrstvou maltu. Nelze však již použít technologii zdění na systémovou zdicí pěnu Dryfix. S ohledem na korekce kn v normě by bylo možné použití i v tomto případě zdiva Porotherm 19 AKU Profi Dryfix, ale naše zkušenost nám ukazuje, že korekce jsou pro zdivo Porotherm ve srovnání s normou o 1 dB vyšší (k1 = 3 dB – pro cihelné stavby), a tak ji nelze z tohoto důvodu doporučit pro takovéto konstrukce. Pouze v případě zdění na systémovou zdicí pěnu Dryfix s vápenocementovou omítkou v tl. 15 mm, nebo zděním na tenkovrstvou maltu Porotherm při použití vápenosádrové omítky.  

Toto zdivo je výhodné i v místech, kde nejsou tak přísné požadavky na stavební neprůzvučnost konstrukcí R´w, jako jsou například nově veškeré dělicí konstrukce obytných místností v rámci obytné jednotky tedy rodinného domu. Pokud tyto konstrukce obsahují větší množství zejména elektroinstalací apod., je vždy vhodné volit zdivo, které má vyšší hodnoty. Je to z důvodu, že mohou tyto instalace v rámci akusticky dělicí konstrukce výrazně změnit její vlastnosti.

Faktorů, které mohou ovlivnit akustické parametry je celá řada a s různým dopadem na finální vlastnosti. Zvýšení akustického útlumu u zdiva Porotherm 19 AKU a Porotherm 19 AKU Profi / Profi Dryfix o 1 dB je jedním z dílčích úspěchů, kterého se podařilo dosáhnout výrobně. Je ovšem ještě mnoho prvků, zejména konstrukčních, které mohu vylepšit akustiku nebo naopak pravidel např. pro instalace v akustických stěnách, které mohou snížit dopady zásahů do akustického zdiva.

Zdroj: Wienerberger

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *