Pryč jsou doby, kdy stavebník pozapomněl při stavbě domu řešit jeho akustiku. Dnes víme, že hluk na člověka působí jako významný stresor a může mít řadu negativních dopadů na jeho zdraví. Způsobuje vnitřní napětí, narušuje rovnováhu organismu, oslabuje imunitu, zapříčiňuje nespavost, náladovost, bolesti hlavy, dokonce žaludeční vředy, vyšší krevní tlak či impotenci. K vytvoření zdravého vnitřního prostředí je tedy třeba zajistit i akustickou pohodu. Ochránit prostor k bydlení proti hluku z vnějšího prostředí i proti hluku přenášenému mezi jednotlivými místnostmi, a to už při výstavbě.

Zvuk jak známo se šíří vzduchem a stavební akustika rozeznává dva jeho zdroje:

  • První zdroj „vyzařuje“ zvuk přímo do okolního prostředí, tedy do vzduchu – odtud zvuk přenášený vzduchem – (řeč, hudba, křik zvířat, hukot motoru atd.), a ten pak naráží do stavební konstrukce, tou se šíří chvěním a následně „vyzáří“ do vzduchu v místě jeho příjmu.
  • Druhý zdroj zvuku je v přímém kontaktu se stavební konstrukcí, do které přenáší mechanické impulsy – odtud zvuk přenášený konstrukcí nebo tzv. kročejový zvuk – (chůze, upadnuvší předmět, posunování nábytku, zařízení TZB atd.), rozechvívá konstrukci, šíří se jí a následně „vyzáří“ do vzduchu v místě jeho příjmu.

Útlum či dokonce eliminaci obou zdrojů nežádoucího zvuku dokážou zajistit AKU výrobky Porotherm společnosti Wienerberger. Označení AKU znamená, že se jedná o výrobky z materiálu s nadprůměrnými akustickoizolačními vlastnostmi, tedy s vynikajícími hodnotami stavební vzduchové neprůzvučnosti (R’w). Pozor! Nezaměňovat s Rw – laboratorní hodnota udávaná výrobcem pro konkrétní produkt od kterého je nutné odpočítat korekce šíření zvuku vedlejšími cestami)

Wienerberger nabízí celkem 14 typů cihel značky Porotherm AKU. Všechny splňují, resp. překračují, normové požadavky. Jsou rozděleny podle vhodnosti umístění a podle způsobu zdění. Najdete mezi nimi akustické cihly pro nosné konstrukce, pro dvojité stěny řadových domů i cihly určené ke zdění vnitřních příček. Oproti standardním cihlám nabízejí cihly Porotherm AKU útlum zvuku o dalších 5 až 7 dB, což ve výsledku znamená snížení hluku o 50 až 75 %. Zvýšené zvukové izolace je dosaženo díky vyšší objemové hmotnosti, unikátnímu vnitřnímu děrování cihel a jejich zazubení. Mimo to se tyto cihly vyznačují i značnou pevností v tlaku, takže umožňují stavbu vícepodlažních objektů.

Cihly Porotherm AKU lze rozdělit na tři skupiny – klasické, zděné na běžnou maltu, broušené Profi, zděné na tenkovrstvou maltu, a broušené Profi Dryfix, spojované polyuretanovou pěnou.

Cihly Porotherm AKU (nebroušené)

Cihly Porotherm AKU se vyrábějí v tloušťkách 11,5; 19, 25 a 30 cm. Jde o cihelné bloky s perem a drážkou, spojují se klasickou maltou (M10) a používají se pro omítané zdivo.

Porotherm 11,5 AKU se používají pro omítané zdivo vnitřních příček tloušťky 115 mm s vyššími nároky na zvukovou izolaci.

Porotherm 19 AKU jsou určené zejména pro jednovrstvé zdivo tl. 190 mm (lze je použít při výstavbě nemocnic, sanatorií, škol, hotelů atd.) a pro sendvičové zdivo s vysokými nároky na ochranu proti hluku (v nosných akusticky dělicích stěnách rodinných dvojdomů nebo řadových rodinných domů) tloušťky 420 mm s mezerou 40 mm vyplněnou minerální izolací. Cihly lze též použít pro vnitřní nosnou část vrstveného zdiva v kombinaci s tepelným izolantem a případně s dalšími cihelnými materiály – lícovkami plnícími funkci vnější ochranné vrstvy zdiva.

Čtěte také: Akustické cihly pro rodinný dům

Porotherm 25 AKU SYM s maltovou kapsou (na foto) a Porotherm 25 AKU Z jsou určené pro omítané nosné zdivo tl. 250 mm. Cihly mají díky své vyšší objemové hmotnosti a speciálnímu systému děrování výborné akustické a tepelně-akumulační vlastnosti. Jsou velmi vhodné pro mezibytové příčky tloušťky 250 mm, neboť s rezervou splňují požadavky ČSN na zvukovou izolaci a tepelné vlastnosti zdiva.

Porotherm 30 AKU SYM s maltovou kapsou a Porotherm 30 AKU Z jsou určené pro omítané nosné zdivo tl. 300 mm. Cihly mají díky své vyšší objemové hmotnosti a systému děrování výborné akustické a tepelněakumulační vlastnosti. Jsou velmi vhodné pro mezibytové příčky tloušťky 300 mm, neboť s rezervou splňují požadavky ČSN na zvukovou izolaci a tepelné vlastnosti zdiva. Ideální do vyzdívek skeletových staveb.

Cihly Porotherm AKU Profi/Profi Dryfix

Cihly Porotherm AKU Profi tvoří sortiment řady cihelné Profi, tedy broušených cihel zděných na maltu pro tenké spáry, a byly speciálně vyvinuty za účelem zajištění akustického komfortu v rodinném domě a zvýšení rychlostí provádění. Jsou opatřeny systémem per a drážek a nemají kapsy pro vyplnění zdicí maltou. Díky speciálnímu systému děrování a zazubení dosahují výborných akustických parametrů, jejichž hodnota dokonce přesahuje požadavky normy ČSN 73 0532. Způsob zdění na tenkovrstvou maltu dovoluje zrychlený proces výstavby a mimo akustických vlastností vylepšuje i tepelnou setrvačnost stěny. Je nejčastěji využíván pro dvouvrstvé zdivo s vysokými nároky na ochranu proti hluku (nosné akusticky dělicí stěny řadových domů apod.) – s mezerou vyplněnou minerální izolací. Porotherm AKU Profi je dodáván i s tenkovrstvou maltou Porotherm Profi v ceně. Všechny stavební části domu na sebe navazují a zajišťují stabilitu, pevnost, bezpečnost a vynikající zvukovou izolaci. Bonusem je, že do cihel AKU Profi lze vrtat s příklepem.

Porotherm 11,5 AKU Profi/Profi Dryfix používají pro omítané zdivo vnitřních příček tloušťky 115 mm s vyššími nároky na zvukovou izolaci, případně pro vnější omítanou část obvodového vrstveného zdiva v kombinaci s tepelným izolantem a vnitřní nosnou částí. Mají vynikající zvukověizolační parametry, které oproti klasické broušené cihle stejné velikosti v řadě Porotherm Profi s rezervou splní požadavek normy (R’w = 40dB) na neprůzvučnost dělicích stěn chráněných místností v rámci bytu či rodinného domu. Jejich použití je díky technologii zdění broušených cihel snadné a rychlé.

Neprůzvučnost dvojité stěny 11,5 AKU Profi/Profi Dryfix + vzduchová mezera 40 mm vyplněná minerální vatou + 11,5 AKU Profi/Profi Dryfix s rezervou splňuje požadavek normy: R’w = 40dB pro všechny dělicí stěny obytných místností v rámci jednoho bytu (laboratorní hodnota vážené vzduchové neprůzvučnosti uvedené skladby s vápenocementovými omítkami je Rw = 51 dB).

Nepřehlédněte: Porotherm pomohl vytvořit ideální bydlení

Porotherm 19 AKU Profi/Profi Dryfix jsou určené jak pro jednovrstvé nosné zdivo tl. 190 mm (lze je použít při výstavbě nemocnic, sanatorií, škol, hotelů atd.), tak zejména pro dvouvrstvé zdivo s vysokými nároky na ochranu proti hluku (v nosných akusticky dělicích stěnách rodinných dvojdomů nebo řadových rodinných domů) tloušťky 420 mm s mezerou 40 mm vyplněnou minerální izolací. Cihly lze též použít pro vnitřní nosnou část vrstveného zdiva v kombinaci s tepelným izolantem a případně s dalšími cihelnými materiály – lícovkami plnícími funkci vnější ochranné vrstvy zdiva.

Jsou vhodné zejména k vytvoření dvojité stěny pro řadové domy a dvojdomy. Dvojité stěny mohou být na společném základu, pokud budou uloženy na těžký asfaltový pás.

Neprůzvučnost sendvičové stěny z cihel 19 AKU Profi/Profi Dryfix + vzduchová mezera 40 mm vyplněná minerální vatou + 19 AKU Profi/Profi Dryfix s rezervou splňuje požadavek normy: R’w = 57 dB na dvojitou stěnu mezi řadovými domy a dvojdomy a R’w = 53 dB na mezibytovou stěnu (laboratorní hodnota vážené vzduchové neprůzvučnosti uvedené skladby s vápenocementovými omítkami je Rw = 73 dB). Lze je využít pro vnitřní nosné i nenosné stěny.

Pozn.: Jednovrstvá stěna z těchto cihel není určena jako mezibytová stěna v bytových domech.

Porotherm 25 AKU Z Profi/Profi Dryfix jsou určeny pro tl. stěny 250 a 540 mm. Díky své vyšší objemové hmotnosti a speciálnímu systému děrování a zazubení mají mimořádné akustické a tepelněakumulační vlastnosti. Jsou velmi vhodné pro dvojité dělicí stěny rodinných dvojdomů nebo řadových rodinných domů, neboť s rezervou splňují požadavky ČSN na zvukovou izolaci a tepelné vlastnosti zdiva. Cihly lze též použít pro vnitřní nosnou část vrstveného zdiva v kombinaci s tepelným izolantem a případně s dalšími cihelnými materiály – lícovkami plnícími funkci vnější ochranné vrstvy zdiva.

Neprůzvučnost dvojité stěny z cihel 25 AKU Z Profi/Profi Dryfix + vzduchová mezera 40 mm vyplněná minerální vatou + 25 AKU Z Profi/Profi Dryfix s rezervou splňuje požadavek normy: R’w = 57 dB na dvojitou stěnu mezi řadovými domy a dvojdomy (laboratorní hodnota vážené vzduchové neprůzvučnosti uvedené skladby s vápenocementovými omítkami je Rw = 74 dB).

Parametry vylepšené oproti klasické broušené cihle řady Porotherm Profi:

  • až o 5 dB lepší akustický útlum,
  • utlumí zvuky 70–75 dB (klasická cihla řady Porotherm Profi jen 65 dB),
  • o 5 MPa lepší pevnost zdicícho bloku (až 20 MPa), což znamená až o 30 % vyšší pevnost v tlaku.

Pozn.: Nejsou určeny pro vytvoření jednovrstvé konstrukce pro mezibytové stěny v bytových domech.

Svisle děrované cihly Porotherm 30 AKU Z Profi/Profi Dryfix jsou určené pro omítané nosné zdivo tl. 300 mm. Cihly mají díky své vyšší objemové hmotnosti a systému děrování mimořádné akustické a tepelněakumulační vlastnosti. Tyto cihly jsou velmi vhodné např. pro vnější stěny v kombinaci s ETICS v prostředí se zvýšenou hlukovou zátěží.

Parametry vylepšené oproti klasické broušené cihle stejné velikosti v řadě Porotherm Profi:

  • až o 7 dB lepší akustický útlum,
  • o 5 MPa lepší pevnost zdicího bloku (až 20 MPa), což znamená až o 30 % vyšší pevnost v tlaku.

Pozn.: Nejsou určeny pro vytvoření jednovrstvé konstrukce pro mezibytové stěny v bytových domech.

ČSN 73 0532:2020 určuje nově povinnost budovat v bytě všechny stěny mezi obytnými místnostmi téhož bytu jako akusticky dělící konstrukce s požadovanou hodnotou stavební vzduchové neprůzvučnosti R´w = 40 dB. Tuto hodnotu dokáže splnit i stěna z nejtenčí příčkovky Porotherm 11,5 AKU Profi a Profi Dryfix.

Benefity cihel Porotherm AKU Profi a Profi Dryfix
▪ Lepší akustický útlum o 5 až 7 dB u formátů 30 a 25 než u cihel řady Porotherm Profi. Použitím broušených akustických cihel lze dosáhnout snížení hluku o více než 50 %.
▪ Posílení stability a tím bezpečnosti domu. Akustické broušené cihly mají vyšší pevnost o 30 % než klasická řada Porotherm Profi.
▪ Vyšší tepelná kapacita o 20 %. Lépe udržují stálou vnitřní teplotu při výkyvech venkovních teplot v zimním i v letním období.
▪ Úspora v počtu potřebných hmoždinek pro kotvení kontaktního zateplovacího systému díky o 30 % vyšší pevnosti kotvení ve srovnání se základní řadou broušených cihel.
▪ Bezproblémové vrtání s příklepem.
▪ Nižší pořizovací náklady oproti nebroušeným akustickým cihlám o 5 % díky menší pracnosti zdění. Ceny Porotherm AKU Profi a Profi Dryfix zahrnují i tenkovrstvou maltu pro zdění nebo zdicí pěnu.
▪ Umožňují jednoduchou výstavbu díky jednotné technologii zdění a stejnému pojivu pro stavbu obvodových i vnitřních konstrukcí.
▪ Rychlost zdění, která představuje až 25% úsporu času díky zdění na tenkovrstvou maltu v porovnání se zděním na maltu obyčejnou, a až 50% při použití zdicí pěny Porotherm Dryfix.

Zdroj: Wienerberger

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *