Zdivo z cihel HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená díky své konstrukci tlumí zvuk přenášený vzduchem a brání i přenosu konstrukčního hluku.

Cihelný blok HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená významně přispívá ke zvýšení akustického komfortu v interiérech. Je určený především pro zdění příček mezi místnostmi v rodinných domech, ale i mezibytové příčky. Jedná se o kompaktní cihelný blok složený ze dvou cihelných tvarovek spojených přes minerální vlnu bez dalších mechanických spojů. Nabízí praktické spojení jednoduchého provádění jednovrstvé konstrukce s výhodným chováním konstrukce dvojité, a to nejen z hlediska zvukové izolace, ale i pokud jde o vlastnosti tepelněizolační.

Zdicí blok HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená je určený pro zdění nenosných konstrukcí – dělících stěn nebo příček. Díky vložené minerální vlně jsou zajištěny jejich výborné zvukově izolační vlastnosti (vzduchová neprůzvučnost Rw = 57 dB) a významně je redukován i přenos konstrukčního hluku. Cihla nové generace nabízí i další skvělé užitné vlastnosti, a to zejména tepelněizolační, které jsou u stěny z HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušené téměř dvakrát lepší než při tradičním řešení z AKU cihel.

Menší tloušťka stěny i nižší plošná hmotnost

Pro investory jsou ale důležité i další vlastnosti tohoto zdicího bloku. Mezi ně patří tloušťka stěny, která je oproti tradičnímu řešení menší o 4 cm, bez povrchových úprav činí pouhých 210 mm. Cihla HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená tak šetří zastavěnou plochu a vytváří větší užitnou plochu v interiéru. Nižší je naopak plošná hmotnost stěn, a tedy statické zatížení vodorovných konstrukcí. Nespornou výhodou je i jednoduchá realizace.

Řešení nejen pro rodinné domy

Uplatnění nachází HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená v mnoha situacích. Ideální řešení představuje pro příčky v rodinných domech – např. pro odhlučnění klidových zón, jako je ložnice, či pro eliminaci sanitárního zvuku z koupelny, ruchu v dětském pokoji, garáží nebo dílně. Vhodná je přitom pro bungalovy i patrové domy. Její vlastnosti se hodí také při stavbě příček v penzionech pro oddělení jednotlivých pokojů, v bytových domech pro odhlučnění výtahových šachet či společných prostor v kancelářských budovách atd.

Výhody akustické cihly HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená
▪ lepší akustické (zvukoizolační) vlastnosti, vzduchová neprůzvučnost Rw = 57 dB
▪ kompatibilita s broušenými bloky HELUZ pro obvodové stěny
▪ lepší tepelněizolační vlastnosti
▪ menší plošná hmotnost
▪ jednoduchá realizace
▪ úspora místa
▪ technické parametry tvarovky

Postup zdění příčky z cihel HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená

Montáž stěny se provádí pomocí systémových materiálů. Je důležité, aby hotová stěna byla pružně oddělena od ostatních konstrukcí. Pro stavbu stěn se používá výhradně technologie zdění na PU tenkovrstvé lepidlo (HELUZ pěna) včetně systémového řešení konstrukčních detailů pro napojení na přiléhající konstrukce. Maximální výška stěny je omezena na 3,5 m. Stěny je možné realizovat při teplotách od -10 °C.

1. Asfaltový pás
Na podlahu se položí těžký asfaltový pás tloušťky minimálně 3,5 mm. Pás je širší než budoucí stěna přibližně o 50 mm na každou stranu od líce neomítnuté stěny proto, aby nedošlo k propojení omítky s podlahou.

2. Zakládací malta
Na asfaltový pás se nanese zakládací malta ve dvou pruzích cca 9 cm širokých.

3. Drážka
Mezi pruhy je mezera 3-4 cm, která odpovídá tloušťce minerální vlny v cihelných blocích HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená.

4. Minerální vlna s pěnou
Na ostění stávajících stěn se připevní tuhá minerální vlna tloušťky 20 mm a šířky cca 22 cm, a to např. pomocí PU pěny HELUZ.

5. První řada s pěnou
Vyzdí se první řada cihel. Zdivo se vyzdívá na systémovou PU pěnu HELUZ (černá kartuše). Nanáší se celkem dva pruhy pěny. Přířezy a malé mezery ve styčných spárách se vyplňují PU pěnou, ale pouze na šířku jedné cihelné tvarovky, nikoliv přes celou tloušťku stěny. Maximální mezera mezi přířezem a vatou na ostění stávající konstrukce je 10 mm.

6. Kotvy podlepené pěnou
Do každé druhé ložné spáry se použijí dvě nerezové kotvy podlepené pěnovou páskou pro připevnění ke stávajícím stěnám. Při vkládání kotev do ložné spáry je třeba cihelné tvarovky mírně zbrousit – vytvořit drážku pro kotvu, aby nedošlo k rozevření ložné spáry. Kotva se ke stávající stěně připevní pomocí hmoždinky popř. samořezným šroubem.

7. Vyzdění do stropu a vyplnění
Vyzdí se stěna až ke stropu. Mezi stropem a stěnou se ponechá mezera vysoká přibližně 20 mm. Spára mezi stropem a zdivem se vyplní protipožární PU pěnou TYTAN B1 (červeno-černá kartuše). Tloušťka spáry může být max. 20 mm.

8. Oříznutí vaty
Před omítáním se odstraní přesahující materiály. Ořízne se minerální vlna v ostění a PU pěna pod stropem.

9. Omítání
Celá stěna se kompletně omítne. Pro omítání je vhodné používat strojně nanášené omítky.

10. Proříznutí
Čerstvá omítka se prořízne zednickou lžící, špachtlí nebo nožem až na minerální vlnu v ostění a na PU pěnu pod stropem podél přiložené latě. Vznikne spára tl. 3-5 mm.

11. Vyplnění
Vzniklá spára se vyplní systémovým protipožárním akrylovým tmelem TYTAN QSA 141. Čerstvý tmel se zapraví stěrkou. Po vyzrání omítek se stěna vymaluje.

Zdroj: HELUZ

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *