Nároky na výstavbu rodinných domů se neustále zpřísňují. Stejně jako v oblékání, stravovaní či zařízení interiérů, pozorujeme příchod nových trendů i na poli stavebnictví. Zásadním vývojem tak musí procházet i ta nejzákladnější součást každé stavby – stavební materiál.

Cihla je materiál, ze kterého stavěli mnohé generace našich předků. Naši dědečkové, ba i otcové jejich pradědů. Při zachování všech tradičních výhod přírodního materiálu však současná cihla získala nové vlastnosti, které z ní tvoří moderní konstrukční systém uspokojující i ty nejvyšší nároky současných stavebníků.

Základním požadavkem na budoucí domov už není pouze to, aby dům stál. Bere se v úvahu i spousta dalších faktorů, jako je energetická náročnost domu, efektivní a snadná výstavba, variabilita individuálního řešení, ekologická výroba, zdravé klima uvnitř domu.

Jak tedy vypadá tradiční materiál v moderním pojetí?

1. Umožnuje jednoduchou a rychlou výstavbu

Moderní cihly jsou broušené. Zdí se na celoplošnou tenkou spáru, tzv. na lepidlo nebo na zdící pěnu. Je to jednoduché a šetří čas potřebný na výstavbu hrubé stavby. Rychlá návratnost investice, nízké provozní náklady a možnost využití programu Zelená úsporám jsou jen dalším zlomkem výhod, které s sebou stavba z cihel přináší.

2. Šetří

Nejen čas a peníze, ale i přírodu. Vyrábí se z přírodních materiálů, bez přidaných chemikálií a s vynikající energetickou bilancí. Kvalitní vstupní materiály, přírodní suroviny a moderní technologie vytváří cihly, které zajistí komfortní, zdravé a ekologické bydlení.

3. Nevyžaduje zateplení

Díky vynikajícím tepelněizolačním vlastnostem se stává dodatečné opatřování konstrukce obydlí polystyrénem či vatou přežitkem. Z moderní cihly postavíte bez zateplování nízkoenergetický nebo pasivní dům.

4. Vytváří zdravé a příjemné prostředí

Přirozeně propouští vodní páru, bez problému přijímá a uvolňuje vlhkost a napomáhá tak k zajištění optimálního prostředí v obytné místnosti. Navíc díky akumulaci tepla zabezpečí teplotní stabilitu místností, a to ve všech ročních obdobích.

5. Chrání

Před ohněm i hlukem. Cihelný materiál se vyznačuje vysokou požární odolností a díky akustickým vlastnostem konstrukcí zajistí větší ochranu před hlukem mezi jednotlivými místnostmi domu a dokonce i hlukem venkovním.

6. Myslí na budoucí generace

Stavba z cihel má životnost 100 a více let, což už pro nás prověřila tisíciletá tradice cihelných staveb spolehlivě sloužících mnoha generacím. Dlouhověkost a stabilita moderního cihelného systému se vyznačuje stálou pevností, vynikající mechanickou odolností a také tím, že v průběhu užívání nedochází k deformaci tvaru ani v důsledku dlouhodobého zatížení stavby, ani v důsledku povětrnostních vlivů.

7.  Má komplexní řešení

Přináší kompletní nabídku všech prvků zdícího systému a to od jednoho výrobce. Řešení hrubé stavby od základů po komín. 

Zdroj foto: iStock

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *