Cihlářský lexikon

Cihlářský lexikon ve formátu PDF ke stažení
Obálka 103 kB
Předmluva 77 kB
Obsah 157 kB
1. Obecné výhody pálených cihel 125 kB
2. Názvosloví 127 kB
3. Základní požadavky EN 771-1 211 kB
4. Rozměry zdicích prvků 119 kB
5. Objemová hmotnost zdicích prvků 176 kB
6. Pevnost zdicích prvků
135 kB
7. Druhy zdiva, spotřeby materiálů pálených zdicích prvků 266 kB
8. Konstrukční zásady jednovrstvého cihelného zdiva 328 kB
9. Konstrukční zásady pro cihelné obvodové vrstvené stěny 736 kB
10. Malty pro zdění 214 kB
11. Omítání, lepení obkladů a spárování 332 kB
12. Zásady navrhování a výpočtu zděných konstrukcí z pálených zdicích prvků 229 kB
13. Tepelná ochrana budov 752 kB
14. Zvuková izolace 668 kB
15. Požární ochrana budov 476 kB
16. Základní požadavky EN 845-2 299 kB
17. Zděné překlady 541 kB
18. Stropní konstrukce 495 kB
19. Betonářská výztuž pro stropní nosníky a překlady 132 kB
20. Zásady provádění svislých konstrukcí z pálených zdicích prvků 279 kB
21. Zásady provádění vodorovných konstrukcí 492 kB
22. Základní požadavky EN 1304 247 kB
23. Pálená střešní krytina 217 kB
24. Zásady provádění střešní krytiny 267 kB
25. Sortiment výrobků 1136 kB
26. Seznam členů CSČM 152 kB
27. Přehled vyráběného sortimentu členy CSČM 94 kB
28. Seznam autorů 87 kB